FI SV

Emma och Onni var de populäraste förnamnen år 2013

13.3.2014 13.56 | Publicerad på svenska 23.12.2016 kl. 14.41
Pressmeddelande

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Emma och Onni, som toppade namnligan.

445 flickebarn fick som första förnamn Emma, medan 431 pojkar fick heta Onni.

Emma följdes ifjol av namnen, Aino, Aada, Venla och Sofia som första förnamn bland flickorna. Bland pojknamnen följdes Onni av Elias, Leo, Oliver och Eetu.

Av alla förnamn som gavs åt flickorna var de fem populäraste Maria, Sofia, Emilia, Olivia och Aino. Bland pojkarna var de fem populäraste namnen Juhani, Johannes, Mikael, Olavi och Onni.

Den svenskspråkiga befolkningen valde Ellen och Emil

På svenskt håll var det populäraste första flicknamnet Ellen. De populäraste första pojknamnen var Emil. 32 flickor gavs namnet Ellen, medan 57 pojkar fick heta Emil.

Ellen följdes av Emma, Ida, Elin och Minea som första förnamn bland flickebarnen, medan Emil följdes av Elias, Benjamin, Anton och Liam. Av alla förnamn som gavs åt svenskspråkiga flickor var de fem populäraste Maria, Sofia, Elisabeth, Linnea och Alexandra. De fem populäraste pojknamnen var Alexander, Emil, Erik, Johannes och Karl.

Namnuppgifterna baserar sig på uppgifterna om de 59 710 barn som fick namn år 2013. Av dessa var 29 097 flickor och 30 613 pojkar. Antalet finskspråkiga barn var 51 741 och antalet svenskspråkiga 3 525. Allt som allt föddes 60 410 barn.

Namnuppgifterna lagras i befolkningsdatasystemet, som förutom personuppgifter, innehåller information om fastigheter, byggnader och bostäder. Befolkningsdatasystemet upprätthålls av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

De 50 populäraste förnamnen under det senaste året och annan namnstatistik finns på webbadressen under punkten Statistik -> Namn.

Tilläggsinformation:
Chef, Kommunikation och marknadsföring Pirjo Koivunen, fö[email protected], tfn. 0295 535 353