Eventuella störningar i BDS-informationstjänster fortsätter – störningar också på Suomi.fi-identifiering med kort

Det förekommer eventuella störningar I BDS-informationstjänster. Störningar kan påverka tjänster som använder information från befolkningsdatasystemet. Det förekommer eventuella störningar också på Suomi.fi-identifiering med kort.

Störningarna förekommer mest kl 16-09.

Vi informerar dagligen klockan 9.00, 12.00 och 16.00 tills störningarna är förbi.

Vi beklagar om eventuella olägenheter på grund av störningar.
 

15.10 kl 16.10