Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar finländarna att bli miljösmarta och avstå från pappersposten

Pressmeddelande 14.11.2019

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar alla finländare att bli miljösmarta och avstå från den papperspost som myndigheterna skickar. Om man tar i bruk Suomi.fi-meddelanden man...

Hur löste Aava och Pohjola Sjukhus e-tjänsterna för barnfamiljer?

Pressmeddelande 29.10.2019

Många privata läkarkedjor erbjuder sina kunder möjligheten till att uträtta ärenden på webben och med mobilen. Det är enkelt för en vuxen att identifiera sig för att sköta sina ärenden, men för...

Befolkningsregistercentralen flyttar

Pressmeddelande 24.10.2019

Befolkningsregistercentralen flyttar till nya verksamhetslokaler på adressen Fågelviksgränden 2, Helsingfors.

De mest inflytelserika personerna inom digital förvaltning listades – Befolkningsregistercentralens Janne Viskari och Kimmo Rousku representerade

Pressmeddelande 9.10.2019

Överdirektören, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen från finansministeriet samt överdirektören Janne Viskari och ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku från Befolkningsregistercentralen ingick...

Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev september har publicerats

Pressmeddelande 24.9.2019

I nyhetsbrev berättar vi bland annat om den nya byggnadsklassificeringen.

Meddelande till e-tjänster som utnyttjar Katso: Katso-identifiering ersätts med Suomi.fi-identifikation före utgången av 2019

Pressmeddelande 18.9.2019

Katso-identifiering tas ur bruk före utgången av 2019 och ersätts med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifikation. Organisationer som använder Katso-identifiering ska därför övergå till...

Suomi.fi-identifikation:Danske Banks säkerhetskort tas ur bruk 14.9.

Pressmeddelande 12.9.2019

Danske Bank har meddelat att de slopar de traditionella kodtabellerna eller säkerhetskorten den 14 september. Detta gäller även Suomi.fi-identifikation och alla offentliga förvaltningens tjänster...

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet

Pressmeddelande 6.9.2019

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020 har publicerats. Myndighetens verksamhetsidé är att främja digitaliseringen av...

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 2.9.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet. Klasserna är förenliga med den nya byggnadsklassificeringen 2018. Den...

Suomi.fi-identifikation: förändringar i bankernas identifieringstjänster i höst

Pressmeddelande 26.8.2019

I höst kommer bankernas identifieringstjänster att förändras. Några banker har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna och i fortsättningen kommer att instruera sina kunder att...

Ansökan om statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd inleddes

Pressmeddelande 20.8.2019

Det är på grund av digitaliseringsutvecklingen viktigt att människors digitala färdigheter stärks. Digitala färdigheter möjliggör självständig ärendehantering i digitala servicemiljöer och...

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet: nu kan du även beställa ett intyg över underhållsberättigade och använda tjänsten på engelska

Pressmeddelande 9.8.2019

Nu är det möjligt att beställa intyg över underhållsberättigade i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet som producerats inom VAAKA-projektet. Dessutom har engelska lagts till som tjänstens...

Viktiga dokument tillgängliga överallt – använder du redan elektronisk myndighetspost?

Pressmeddelande 11.7.2019

Var är mitt nya körkort, fick min minsting dagvårdsplatsen, hur klarade jag mig i högskolans urvalsprov, svarade kommunen på min fråga om plogningen? Vi medborgare har överraskande ofta ärende till...

Välkommen att delta i övningen TAISTO19

Pressmeddelande 20.6.2019

I november 2019 ordnar Befolkningsregistercentralen TAISTO19-övningen där man övar på administrationen av datasäkerhets- och dataskyddskränkningar. Under övningen 2019 testas organisationens...

JUDO

Aino Jalonen, Pekka Rehn och Timo Salovaara har utnämnts till överdirektörer vid den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Pressmeddelande 19.6.2019

JK Aino Jalonen, EM Pekka Rehn och FM Timo Salovaara har utnämnts till överdirektörer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020....

Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Pressmeddelande 13.6.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar...

Certifikatkorten förnyas – Testkort med det nya chippet kan nu beställas!

Pressmeddelande 12.6.2019

Organisations- och SOTE-korten förnyas under hösten och vintern. Korten kommer att ha ett nytt chip med förbättrad datasäkerhet och dessutom uppgraderas kortens bildkvalitet.

En ny kundtjänst betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder

Pressmeddelande 11.6.2019

Organisationerna kan kontakta kundtjänsten till exempel i frågor som gäller Suomi.fi-fullmakter.

Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev juni 2019 har publicerats

Pressmeddelande 11.6.2019

I nyhetsbrev berättar vi bland annat om en ny kundtjänst som betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder.

Meddelande till e-tjänster som utnyttjar Katso: E-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten kan fortsätta hantera vissa av sina kundgruppers fullmakter i Katso ännu år 2020

Pressmeddelande 11.6.2019

E-tjänster som utnyttjar Katso-tjänsten kan fortsätta hantera vissa av sina kundgruppers fullmakter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer vars representanter inte är...

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen: Regionala samordnandet av digitalt stöd utvidgas

Pressmeddelande 29.5.2019

Det är i och med digitaliseringsutvecklingen viktigt att förbättra medborgarnas digitala kompetens och göra det möjligt att självständigt uträtta ärenden med hjälp av digitala tjänster och att...

Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari utsedd till årets digitala ledare 2019

Pressmeddelande 9.5.2019

Tidningen Tivi har valt Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen, till årets digitala ledare inom affärsverksamhet för 2019. Valet offentliggjordes i Tivi den 9 maj 2019.

Nu kan man beställa ett elektroniskt hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 11.4.2019

I tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet kan man nu beställa ett elektroniskt hemvistintyg genom självbetjäning. Ett intyg kostar 6 euro, och man får intyget direkt i tjänsten.

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april – läs anvisningarna

Pressmeddelande 28.3.2019

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april/ vecka xx. Förnyelsen gör det tydligare att skapa och administrera fullmakter samt att utveckla massfunktioner. Den förnyade tjänsten...

Europaparlamentsvalet 2019: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 27.3.2019

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 5.4.2019.

Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev har publicerats

Pressmeddelande 25.3.2019

I årets första nyhetsbrev berättar vi bland annat om de tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet och om de populäraste förnamnen år 2018.

Tre överdirektörer sökes till den nya myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Pressmeddelande 25.3.2019

Befolkningsregistercentralen har ledigförklarat tre överdirektörstjänster. De tre överdirektörerna kommer att arbeta vid den nya myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ansökningstiden...

Eevi och Eeli var de populäraste förnamnen år 2018

Pressmeddelande 20.3.2019

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Eevi och Eeli, som toppade namnligan. 304 flickebarn fick som första förnamn Eevi, medan 404 pojkar fick heta Eeli.

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av 2020

Pressmeddelande 15.3.2019

Republikens president stadfäste idag lagen om grundandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020 då det nya ämbetsverket Myndigheten för...

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning

Pressmeddelande 8.3.2019

Befolkningsregistercentralen konstaterar i sin utredning att de identifieringslösningar som används i nuläget inte betjänar alla grupper som uträttar ärenden inom den offentliga förvaltningen. I...

Skidutmaningen fick 21 666 finländare att avstå från myndighetspost på papper – du hinner ännu få skattedeklarationen elektroniskt

Pressmeddelande 6.3.2019

Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen kampanjade i februari för elektronisk kommunikation med myndigheterna genom en skidutmaning: om 100 000 finländare tar Suomi.fi-meddelanden i...

Den offentliga förvaltningens eget D9-team för kundorienterad utveckling hjälper att utforma ett smidigare samhälle

Pressmeddelande 1.3.2019

Befolkningsregistercentralen har stärkt det totala stödet för digitalisering med experttjänster för servicedesign. Den offentliga förvaltningens organisationer har tillgång till D9-teamets stöd...

D9

Nu är det möjligt att beställa elektroniska intyg genom självbetjäning i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 28.2.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Pressmeddelande 17.2.2019

I vår ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering. Det första brevet utkommer i april–maj. Du kan...

Säkra din plats på topptillställningen inom digitalisering: Anmälningen till seminariet Spring Splash – Keväthumaus är nu öppen!

Pressmeddelande 15.2.2019

Anmälningen till seminariet Spring Splash – Keväthumaus är nu öppen. Välkommen att ta en titt på livet i framtiden och diskutera hurdana användarvänliga tjänster som behövs som stöd för förändringen.

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

Pressmeddelande 13.2.2019

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar träder i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

Riksdagsvalet 2019: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 11.2.2019

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 22.2.2019.

Om 100 000 medborgare övergår till elektronisk kommunikation med myndigheterna skidar tjänstemännen 10 000 kilometer

Pressmeddelande 8.2.2019

Befolkningsregistercentralen och Skatteförvaltningen utmanar alla finländare att avstå från pappersposten från myndigheterna. Om 100 000 finländare tar i bruk Suomi.fi-meddelandena före utgången av...

Magistraten utvecklar sina tjänster utgående från kunden

Pressmeddelande 6.2.2019

Magistraterna har som mål att förnya sina rutiner och tjänster så att de är enhetliga på nationell nivå. Syftet är att få till stånd så kundfokuserade och smidiga tjänster som möjligt.

Riksdagsvalet 2019: Nu kommer meddelandet om rösträtt elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden

Pressmeddelande 6.2.2019

För första gången kan man få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet 2019 i elektronisk form i stället för som papperspost. För att få meddelandet om rösträtt i riksdagsvalet elektroniskt ska du ta...

Information till kunderna om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Pressmeddelande 31.1.2019

Detta meddelande gäller följande tjänster: BDSförfrågan och BDS-gränssnittet.

Organisaatio-etusivun nosto

Befolkningsregistercentralen tar inte längre emot förbud mot utlämning av uppgifter från och med 1 februari

Pressmeddelande 30.1.2019

Mottagningen av förbud mot utlämning av uppgifter per telefon och med blanketter upphör vid Befolkningsregistercentralen från och med 1 februari. Blanketter för förbud mot utlämning av uppgifter...

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas

Pressmeddelande 28.1.2019

Gränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren. Målet är att göra skapandet och administrationen av förvaltningar tydligare samt att utveckla massfunktioner. Omändringen orsakar inga...

Organisaatio-etusivun nosto

Kännedomen om Suomi.fi ökar – Kunderna i huvudsak nöjda med tjänsterna

Pressmeddelande 25.1.2019

I slutet av 2018 gjorde Befolkningsregistercentralen tre enkätundersökningar för sina intressentgrupper:

Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev har publicerats

Pressmeddelande 17.12.2018

I årets sista nyhetsbrev berättar vi bland annat om de nya bestämmelserna om för- och efternamn och den permanenta lägenhetsbeteckningen.

Suomi.fi klarade sig utmärkt i EU-kommissionens undersökning av e-tjänster

Pressmeddelande 14.12.2018

Finlad har klarat sig utmärkt i en rapport som EU-kommissionen publicerat om en undersökning av kvaliteten på e-tjänster. I rapporten eGovernment Benchark undersökte kommissionen läget beträffande...

Årets sista Suomi.fi-nyhetsbrev har publicerats!

Pressmeddelande 14.12.2018

I årets sista nyhetsbrev berättar vi om bl. a. hur Suomi.fi-tjänster har utveckalts under året.

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Pressmeddelande 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

Pressmeddelande 5.12.2018

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska...

Nya mobilappen Serviceställen hjälper till att hitta offentliga serviceställen

Pressmeddelande 3.12.2018

Befolkningsregistercentralen och Cybercom har tillsammans utvecklat en ny mobilapplikation med förstärkt verklighet som ska underlätta när medborgare uträttar ärenden hos myndigheter. Appen heter...

Den offentliga förvaltningens beredskap för hantering av säkerhetsöverträdelser allt bättre efter TAISTO18-övningen

Pressmeddelande 29.11.2018

TAISTO18-övningen satte ministeriernas, ämbetsverkens, kommunernas, högskolornas och social- och hälsovårdsaktörers verksamhet på prov i november. Det framgick att beredskapen att hantera hot mot...

Det lönar sig att använda mobilcertifikat – den snabba ökningen i digital betjäning framhäver betydelsen av pålitlig identifiering

Pressmeddelande 21.11.2018

Befolkningsregistercentralen har konkurrensutsatt autentiseringsförmedlingen för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster från den starka autentiseringens förtroendenätverk och ingått...

Regeringen föreslår att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättas

Pressmeddelande 16.11.2018

Regeringen överlämnade den 15 november 2018 en proposition till riksdagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är fråga om en funktionell organisationsreform där uppgifterna...

Skötseln av skatteärenden ännu mera flexibel tack vare Suomi.fi-tjänsten

Pressmeddelande 13.11.2018

Meddelande om den förhandsifyllda skattedeklarationen kommer nästa år till tjänsten Meddelanden genast när deklarationen finns i tjänsten MinSkatt. Medborgarna kan i fortsättningen också ge en...

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

Pressmeddelande 5.11.2018

Befolkningsregistercentralen har publicerat en ny version (4.0.18) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client. Det är av följande skäl mycket viktigt att uppdatera till den nya versionen:

Bankkoder kan även framöver användas för att utnyttja myndighetstjänster på nätet

Pressmeddelande 29.10.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett avtal med bankerna om stark elektronisk autentisering. Alla bankers koder kan användas för autentisering i den offentliga förvaltningens elektroniska...

Förtroende skapar digital säkerhet

Pressmeddelande 17.10.2018

Finansministeriets seminarium för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen betonade ledningens ansvar för säkerställandet av organisationens digitala säkerhet. Seminariet som ordnades...

Nya tillfälliga organisations- och social- och hälsovårdscertifikat tas i bruk 9.10.2018.

Pressmeddelande 9.10.2018

Tillfälliga certifikat utförda i registreringspunkter efter 9.10.2018 undertecknas med nya CA-certifikat:

Befolkningsregistercentralen befrämjar webbtjänsternas tillgänglighet - se videon!

Pressmeddelande 14.9.2018

Att webbtjänsterna är tillgängliga är viktigt för Befolkningsregistercentralen. På den nya videon berättar projektchef Jani Ruuskanen och UX-manager Mari Kervinen från BRC hur tillgängligheten tas...

Dröjsmål vid leverans av identitetskort

Pressmeddelande 5.9.2018

En störning i produktionen av Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat orsakar fördröjningar i produktionen av nya identitetskort. Om störningen fortsätter, kan leveransen av...

På Suomi.fi-nättjänsten finns nu Information också på teckenspråk

Pressmeddelande 4.9.2018

De första innehållen på teckenspråk har publicerats på Suomi.fi-nättjänsten inom ämnenområdena pensioner, förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

Befolkningsregistercentralen utvecklar en permanent tjänst utifrån D9-försöket för att stöda digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

Pressmeddelande 29.8.2018

Främjandet av digitaliseringen i samhället är en av Befolkningsregistercentralens viktigaste uppgifter. För att stöda digisprånget inrättar Befolkningsregistercentralen vid årsskiftet en ny tjänst...

Staten utreder olika alternativ för elektronisk identifiering

Pressmeddelande 28.8.2018

Befolkningsregistercentralen kartlägger på finansministeriets begäran om det finns något behov av att förnya principerna för stark autentisering. Utredarna ska kartlägga alternativ för...

Förhandsmeddelande: Uppdatera kortläsarprogrammet DigiSign Client till nyaste versionen

Pressmeddelande 20.8.2018

Befolkningsregistercentralen publicerar under hösten 2018 en ny version av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client. Enligt vår utredning använder flera av våra kunder fortfarande gamla...

Under Yles Aldrig för sent att surfa-turné kan du bekanta dig med digitalt stöd och digitala tjänster

Pressmeddelande 14.8.2018

Bättre digitala färdigheter är på tapeten under augusti månad tack vare Yles Aldrig för sent att surfa-kampanj. I kampanjens turné deltar också Befolkningsregistercentralen, Digi i vardagen...

Störningen i nättjänsterna vrk.fi och Suomi.fi söndagen 12.8 har åtgärdats

Pressmeddelande 13.8.2018

Störningen i nättjänsterna vrk.fi och Suomi.fi söndagen den 12 augusti 2018 har åtgärdats och tjänsterna fungerar normalt igen.

Regionala pilotförsök med digitalt stöd inleds

Pressmeddelande 8.8.2018

I och med digitaliseringen av offentliga tjänster måste många medborgare lära sig nytt. Digital utslagning kan förebyggas genom digitalt stöd. Utvecklingen av digitalt stöd inleds inom fem...

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019

Pressmeddelande 29.6.2018

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019, då befintliga avtal för stark identifiering upphör. I Befolkningsregistercentralens konkurrensutsättning mottogs...

Befolkningsregistercentralens www-sidor förnyas 18.6.

Pressmeddelande 15.6.2018

Sent på eftermiddagen den 18 i Juni 2018 förnyas vrk.fi-webbplatsen. I samband med förnyelsen sammansätts eevertti.vrk.fi-webbplatsen med vrk.fi.

Suomi.fi-mobilappen har lanserats– nu kan man enkelt och säkert uträtta myndighetsärenden med mobiltelefonen!

Pressmeddelande 14.6.2018

Nu blir det enklare att uträtta ärenden hos myndigheter, när Suomi.fi-mobilappen för medborgare publiceras i appbutikerna.

Störningarna i Suomi.fi-tjänster

Pressmeddelande 12.6.2018

Det förekommer störningar i Suomi.fi-tjänster. Problemet beror på störningar i Befolkningsdatasystemet.

Medborgarorganisationer och myndigheter deltar i Yle-kampanjen för digitala färdigheter

Pressmeddelande 6.6.2018

Befolkningsregistercentralen, Digi i vardagen - delegationen och finansministeriet utvecklar tillsammans med Yle finländarnas digitala färdigheter genom att delta i Aldrig för sent att surfa...

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Pressmeddelande 29.5.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan...

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Pressmeddelande 25.5.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen...

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Pressmeddelande 23.5.2018

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och...

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

Pressmeddelande 16.5.2018

Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

Befolkningsregistercentralen ordnar anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen

Pressmeddelande 7.5.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom hela den offentliga förvaltningen. Anbudsförfarandet genomförs bland...

Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

Pressmeddelande 27.4.2018

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018. I evenemanget som ordnades av...

Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

Pressmeddelande 27.4.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen...

Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

Pressmeddelande 18.4.2018

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2017

Pressmeddelande 22.3.2018

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 319 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 414 pojkar fick heta Leo.

Den könsneutrala äktenskapslagen fyller ett år - 1884 samkönade par ingick äktenskap

Pressmeddelande 6.3.2018

Enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet omvandlades 1 227 registrerade partnerskap till äktenskap och vigdes 657 samkönade par till äktenskap vid magistraterna före utgången av februari 2018.

Finlands och Estlands informationsleder kopplades samman den 7 februari – nu kan länderna utbyta information snabbt och pålitligt

Pressmeddelande 8.2.2018

Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har kopplat samman ländernas informationsleder, dvs. X-tee och Suomi.fi. Kopplingen gör...

Genomförandet av magistraternas och Befolkningsregistercentralens gemensamma utvecklingsprojekt startar

Pressmeddelande 24.1.2018

Uppgifterna som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna sammanslås fr.o.m. 1.1.2020. Det nya ämbetsverket kommer att svara för...

Nytt ämbetsverk som främjar digitaliseringen ger handledning och betjäning i olika skeden av livet

Pressmeddelande 18.1.2018

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har tillsatt ett projekt för att bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och...

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

Pressmeddelande 17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har...

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

Pressmeddelande 17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har...

I framtiden kan medborgaren jämföra tjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

Pressmeddelande 11.1.2018

Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi....

Viskari leder modigt Befolkningsregistercentralen in i framtiden

Pressmeddelande 10.1.2018

Befolkningsregistercentralens nya överdirektör Janne Viskari inledde sin uppgift i november 2017. Viskari kom till Befolkningsregistercentralen via KaPA-programmet, som startade 2014 och för vars...

Finland får ett nytt digiämbetsverk – föreslå ett namn!

Pressmeddelande 9.1.2018

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen beslutade den 5 december 2017 att finansministeriet ska börja bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen...

Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare

Pressmeddelande 9.1.2018

Suomi.fi-nättjänstens företagssidor har publicerats. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på Suomi.fi. Suomi.fi:s företagssidor ersätter webbplatsen...

Under året 2017 ingick sammanlagt 1809 samkönade par äktenskap

Pressmeddelande 5.1.2018

Enligt uppgifterna i befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under året 2017 omvandlat 1 189 registrerade partnerskap till äktenskap och vigt 620 samkönade par till äktenskap.

Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

Pressmeddelande 15.12.2017

Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

Pressmeddelande 5.12.2017

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor....

Ökad kännedom om webbtjänsten Suomi.fi under 2017

Pressmeddelande 1.12.2017

Kännedomen om webbtjänsten Suomi.fi har i hög grad ökat bland finländarna under 2017.

Suomi.fi-nyhetsbrev: Suomi.fi-meddelningar kommer i bruk - Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan har publicerats

Pressmeddelande 30.11.2017

Befolkningsregistercentralen har publicerat novembers Suomi.fi-nyhetsbrevet.

KaPA-programmet underskred budgeten - Suomi.fi-tjänsterna färdiga inom utsatta tiden

Pressmeddelande 28.11.2017

OwalGroups oavhängiga slutbedömning av programmet för genomföring av en nationell servicearkitektur (KaPA) är färdig. Programmet anses ha varit framgångsrikt bland annat i fråga om realistiska...

Presidentval 2018: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 24.11.2017

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 8.12.2017.

Från 1.1.2018 ansvarar Befolkningsregistercentralen för nya uppgifter för att främja digitaliseringen

Pressmeddelande 23.11.2017

Statsrådet beslutade den 16 november 2017 att överföra vissa tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till Befolkningsregistercentralen.

Ge din åsikte om Befolkningsregistercentralens service

Pressmeddelande 15.11.2017

Påverka till Befolkningsregistercentralens verksamhet och svara på vår enkät. Syftet med enkäten är att vi på Befolkningsregistercentralen ska få information som vi kan använda för att utveckla...

Lättlästa kartor i webbtjänsten Suomi.fi

Pressmeddelande 14.11.2017

I planeringen av Suomi.fi:s nya lättlästa kartor beaktades brister i synsinnet.

Utredare Backman föreslår att magistraterna slås ihop med befolkningsregistercentralen

Pressmeddelande 8.11.2017

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen kallade äldre rådgivare Jouni Backman vid Sitra att utreda och utvärdera olika alternativ för organiseringen av magistraterna. Syftet med utredningen var...

Direktörerna byts ut, Befolkningsregistercentralen fortsätter utvecklas

Pressmeddelande 30.10.2017

Hannu Luntiala tillsattes som Befolkningsregistercentralens överdirektör 2003, men han började arbeta på ämbetsverket redan 1979. Den sista tredjedelen av sin 37-åriga karriär, fram till 2016,...

Finland100

Millennieskifte i Viljanens tempo

Pressmeddelande 25.10.2017

När Ritva Viljanen började sitt uppdrag på Befolkningsregistercentralen var hon i sig själv ett frö till förändring – på 90-talet var det fortfarande ovanligt med en ung kvinnlig direktör. ”Även om...

Finland100

Nu är det möjligt att uträtta ärenden på andras vägnar i Suomi.fi-nättjänst

Pressmeddelande 17.10.2017

Funktionen för ärendehantering på en annan persons vägnar via Suomi.fi-fullmakter är nu tillgänglig för alla finländare i Suomi.fi-nättjänst. Med fullmaktstjänsten kan du ge någon annan fullmakt...

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

Pressmeddelande 16.10.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer.

Anmäl dig till Suomi.fi-användarsamfund

Pressmeddelande 13.10.2017

Är du intresserad av att utveckla Suomi.fi-nättjänsten? Nättjänsten har från början utvecklats med användare. Vanliga användare har testat tjänsten och givit respons för att utveckla Suomi.fi.

Befolkningsregistercentralen etablerades under Hannu Tulkkis ledning

Pressmeddelande 26.9.2017

Befolkningsregistercentralens mest långvarige överdirektör Hannu Tulkki ledde ämbetsverket i ett kvartssekel, nästan ända från starten.

Följ Suomi.fi:s nya podcastserie om digitalisering!

Pressmeddelande 20.9.2017

Tjänsterna digitaliseras – hur påverkar det oss alla?

Organisationer inom offentliga administration: Komm ihåg att tillhandahålla information om era tjänster i servicedatalagret Suomi.fi

Pressmeddelande 7.9.2017

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat nationellt datalager, i vilket organisationer inom den offentliga förvaltningen enligt den lag (571/2016) som trädde i kraft den 15 juli 2016 ska ha...

Under tiden mars till augusti 2017 ingick sammanlagt 1578 samkönade par äktenskap

Pressmeddelande 5.9.2017

Enligt uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under tiden mars till augusti 2017 omvandlat 1 122 registrerade partnerskap till äktenskap och...

Visste du detta om personbeteckningen?

Pressmeddelande 29.8.2017

Varje finsk medborgare och person stadigt bosatt i Finland har en personbeteckning. Det är ett noggrannare sätt än namnet för att identifiera personer, eftersom två personer inte kan ha samma...

henkilötunnus personbeteckning Finland100 Finland100

Suomi.fi presenteras under hösten i köpcentrum på olika håll i Finland

Pressmeddelande 25.8.2017

Suomi.fi-nättjänsten förnyades i somras och nu är det dags att presentera den mångsidiga tjänsten för medborgare i hela landet. Suomi.fi-turnén besöker sammanlagt 28 köpcentrum på 22 orter från...

Toppnamnen nu och för hundra år sedan

Pressmeddelande 31.7.2017

Namnmodet har varierat flera gånger under årtiondenas lopp. Men nu känns det som om historien upprepar sig. Vilka namn var inne 1917 och idag?

Finland100 Finland100

Migrationsverket tog i bruk elektronisk fullmakt

Pressmeddelande 13.7.2017

Migrationsverket har som första organisation tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakt, där en arbetsgivare kan ge en annan person elektronisk fullmakt att handla på hans eller hennes vägnar i...

sähköinen asiointi

Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-Tee-informationsled har samordnats i testmiljö

Pressmeddelande 15.6.2017

Finlands och Estlands informationsleder samordnades i en testmiljö den 6 juni 2017. Det innebär att de som använder Suomi.fi-informationsleden kan börja överföra information längs leden i...

Palveluarkkitehtuuri

Reaktor producerar sakkunnigtjänster inom arkitektur för befolkningsdatasystemets utvecklingsprojekt

Pressmeddelande 7.6.2017

Befolkningsregistercentralen har valt Reaktor Innovations Oy (Reaktor) till producent av sakkunnigtjänster inom arkitektur för Befolkningsregistercentralens HETI-projekt för förnyelse av...

väestötietojärjestelmä väestörekisteri

Borde man vara orolig? På FinlandsArenan funderar man på om Finland redan är helt digi-digi

Pressmeddelande 6.6.2017

Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi?

sähköinen asiointi

Befolkningsregistercentralen valde Cybercom för att utveckla och upprätthålla mobilapplikationer för Suomi.fi-meddelanden

Pressmeddelande 24.5.2017

Befolkningsregistercentralen har valt Cybercom att sköta utvecklingen och upprätthållandet av mobilapplikationerna för Suomi.fi-meddelanden Det fyraåriga avtalet sträcker sig från 2017 till 2021...

I april 2017 ingick sammanlagt 135 samkönade par till äktenskap

Pressmeddelande 18.5.2017

Enligt uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under april 2017 omvandlat 98 tidigare registrerade partnerskap till äktenskap och ingått 37 nya...

Borde man vara orolig? På FinlandsArenan funderar man på om Finland redan är helt digi-digi

Pressmeddelande 4.5.2017

Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi?

Yrkesutbildade inom social- och hälsovården får ett chipsförsett yrkeskort

Pressmeddelande 20.4.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) utvidgar sin certifikatverksamhet. Från och med den 2 maj 2017 producerar Befolkningsregistercentralen certifikattjänster för yrkeskort för yrkesutbildade...

Statistikcentralen informerar: Finlands officiella folkmängd var 5 503 297 i slutet av år 2016

Pressmeddelande 6.4.2017

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var Finlands officiella folkmängd 5 503 297 i slutet av år 2016. Folkmängden ökade med 15 989 personer under år 2016.

Sofia och Onni var de populäraste förnamnen år 2016

Pressmeddelande 27.3.2017

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Onni, som toppade namnligan. 349 flickebarn fick som första förnamn Sofia, medan 400 pojkar fick heta Onni.

Adresstjanst.net tas ur bruk i slutet av mars

Pressmeddelande 27.3.2017

Den 31 mars 2017 avvecklar Befolkningsregistercentralen adresstjänsten som centralen upprätthållit på adressen www.adresstjanst.net.

Nu kan du också logga in till den offentliga förvaltningens e-tjänster med ett organisationskort eller ett yrkeskort för social- och hälsovården

Pressmeddelande 21.3.2017

Befolkningsregistercentralen har utökat möjligheterna att använda stark elektronisk identifiering. Nu kan du också logga in på den offentliga förvaltningens e-tjänster som använder...

Cybercom central leverantör till finska Befolkningsregistercentralen

Pressmeddelande 15.3.2017

Cybercom Finland har vunnit Befolkningsregistercentralens upphandling av projektetet som ansvarar för roller och befogenheter. Upphandlingen baserar sig på Hansels ramavtal för IT-konsultering....

Kommunalvalet närmar sig – kontrollera ditt röstningsställe på kartan

Pressmeddelande 1.3.2017

Förhandsröstningen i kommunalvalet 2017 sker 29.3–4.4.2017 i Finland och 29.3–1.4.2017 utomlands. Den egentliga valdagen är 9.4.2017.

Befolkningsregistercentralens e-tjänster har öppnats

Pressmeddelande 13.2.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) har förnyat kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden. Servicen som berör de viktigaste tillstånds- och avtalsprocesserna mellan...

Kommunalvalet 2017: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 31.1.2017

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 17.2.2017.

Förverkligandet av nationella servicearkitekturen utvidgas vid Befolkningsregistercentralen

Pressmeddelande 23.1.2017

Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen, KaPA, utvidgas vid Befolkningsregistercentralen (BRC) i och med att centralen även övertar ansvaret för avoindata.fi, Suomi.fi...

Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

Pressmeddelande 13.1.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för...

Befolkningsregistercentralens och Polisstyrelsens meddelande: Identitetskort kan sökas på nya sätt och användningen av identitetskortet ändrar

Pressmeddelande 27.12.2016

Den nya lagen om identitetskort träder i kraft den 1 januari 2017. En finsk medborgare som vistas utomlands kan från och med då ansöka om identitetskort vid Finlands beskickningar som...

Befolkningsregistercentralens organisation förnyas 1.1.2017

Pressmeddelande 20.12.2016

Befolkningsregistercentralen (BRC) tar sin organisationsreform i bruk i början av år 2017. Syftet med reformen är att stötta implementeringen av BRC:s nya strategi.

Tjänster för medborgare är ur bruk 25.-28.11.2016

Pressmeddelande 21.11.2016

Namntjänst, Adresstjänst.net och Kontrollera dina uppgiftertjänst är inte tillgängliga på grund av uppdatering 25.-28.11.2016. Tjänsterna stängs på fredagen 25.11.2016 kl. 21 och öppnas på måndagen...

Serviceavbrott på webbplatser 25.10.2016 kl 19.00 - 23.00

Pressmeddelande 25.10.2016

Befolkningsregistercentralens webbsidor skall vara ur bruk under tisdagen 25.10.2016 kl 21.00 - 23.00 på grund av tekniska uppdateringar.

Befolkningsregistercentralen söker samarbetspartner i informationstjänster

Pressmeddelande 24.10.2016

Befolkningsregistercentralen (BRC) söker samarbetspartner i informationstjänster. Sökningen gäller de samarbetsavtal för befolkningsdatasystemets informationstjänster som träder i kraft i april 2017.

Källkoderna för de centrala komponenterna i X-Road, som Estland och Finland använder, har offentliggjorts

Pressmeddelande 3.10.2016

Källkoden för de centrala komponenterna i programvaran X-Road offentliggjordes med en MIT-licens den 3 oktober 2016. Genom offentliggörandet är hela källkoden till X-Road offentlig tillgänglig och...

Finlands nationella informationsled och Estlands servicekanal X-Tee slås samman

Pressmeddelande 30.9.2016

Den finska Befolkningsregistercentralen och den estniska statens myndighet för informationssystem, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har idag avtalat om att konsolidera ländernas servicekanaler, alltså...

Telefontjänsten för flyttanmälningar upphör den 30.9.2016

Pressmeddelande 26.9.2016

Befolkningsregistercentralens flyttanmälningstelefontjänst slutar den 30.9.

Befolkningsregistercentralens överdirektör Hannu Luntiala går i pension

Pressmeddelande 26.9.2016

Befolkningsregistercentralens långvariga överdirektör, jur. kand. Hannu Luntiala går i pension den 1.11.2016.

Finlands officiella folkmängd var 5 487 308 personer i slutet av år 2015

Pressmeddelande 1.4.2016

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2015

Tilastokeskus BRC

Venla och Leo var de populäraste förnamnen år 2015

Pressmeddelande 15.3.2016

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Venla och Leo, som toppade namnligan. 394 flickebarn fick som första förnamn Venla, medan 408 pojkar fick heta Leo.

BRC

Korrigering till instruktion i Försvarsmaktens reservistbrev att ändra egna uppgifter

Pressmeddelande 30.4.2015

I det reservistbrev som försvarsmakten skickat ut uppmanas mottagaren att kontakta Befolkningsregistercentralen för att rätta eventuella felaktigheter i namn-, yrkes- eller adressuppgifterna.

Finlands officiella folkmängd var 5 471 753 personer i slutet av år 2014

Pressmeddelande 27.3.2015

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2014

BRC

Sofia och Elias var de populäraste förnamnen år 2014

Pressmeddelande 5.3.2015

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Elias, som toppade namnligan.

Riksdagsvalet 2015: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 13.2.2015

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 27.2.2015.

Befolkningsregistercentralen söker samarbetspartner i informationstjänster

Pressmeddelande 15.10.2014

Befolkningsregistercentralen (BRC) söker samarbetspartner i informationstjänster. Sökningen gäller de samarbetsavtal för befolkningsdatasystemets informationstjänster som träder i kraft i april 2015.

Ljustavla i Fågelvik visar Finlands aktuella folkmängd

Pressmeddelande 27.3.2014

Förändringarna i Finlands folkmängd visas nu på en ljustavla i Fågelvik i Helsingfors.

Finlands officiella folkmängd var 5 451 270 personer i slutet av år 2013

Pressmeddelande 21.3.2014

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2013.

Emma och Onni var de populäraste förnamnen år 2013

Pressmeddelande 13.3.2014

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Emma och Onni, som toppade namnligan.

Europarlamentsvalet 2014: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Pressmeddelande 11.3.2014

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 4.4.2014.