I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

5.12.2018

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Nya mobilappen Serviceställen hjälper till att hitta offentliga serviceställen

3.12.2018

Befolkningsregistercentralen och Cybercom har tillsammans utvecklat en ny mobilapplikation med förstärkt verklighet som ska underlätta när medborgare uträttar ärenden hos myndigheter. Appen heter ”Serviceställen (beta)”. Det är fråga om en testversion av en tjänst som i framtiden ska bli en del av Suomi.fi-mobilappen.

Den offentliga förvaltningens beredskap för hantering av säkerhetsöverträdelser allt bättre efter TAISTO18-övningen

29.11.2018

TAISTO18-övningen satte ministeriernas, ämbetsverkens, kommunernas, högskolornas och social- och hälsovårdsaktörers verksamhet på prov i november. Det framgick att beredskapen att hantera hot mot informationssäkerheten och avvikelser i dataskyddet genom organisationernas egna administrativa processer var bra, men det fanns även att förbättra bland annat inom kriskommunikationen, personalutbildningen och hanteringen av informationssäkerhetsuppdateringar.

Det lönar sig att använda mobilcertifikat – den snabba ökningen i digital betjäning framhäver betydelsen av pålitlig identifiering

21.11.2018

Befolkningsregistercentralen har konkurrensutsatt autentiseringsförmedlingen för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster från den starka autentiseringens förtroendenätverk och ingått avtal med bankerna för att använda bankkoder för identifiering. I och med avtalen kan medborgarna fortsättningsvis identifiera sig i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster med mobilcertifikat och bankkoder. Dessutom kan man identifiera sig i tjänsterna med hjälp av medborgarcertifikatet i identitetskort som beviljats av polisen.

Skötseln av skatteärenden ännu mera flexibel tack vare Suomi.fi-tjänsten

13.11.2018

Meddelande om den förhandsifyllda skattedeklarationen kommer nästa år till tjänsten Meddelanden genast när deklarationen finns i tjänsten MinSkatt. Medborgarna kan i fortsättningen också ge en annan person fullmakt att sköta sina skatteärenden. Under hösten har många företag utnyttjat Suomi.fi-fullmakter för att ge sina bokföringsbyråer befogenheter att sköta skattedeklarationer och lönemeddelanden. I takt med att myndigheter som är viktiga för medborgarna och företagen börjar använda Suomi.fi-tjänsterna, börjar nyttan med tjänsterna bli konkret också för Suomi.fi-tjänsternas användare.

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

5.11.2018

Befolkningsregistercentralen har publicerat en ny version (4.0.18) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client. Det är av följande skäl mycket viktigt att uppdatera till den nya versionen:

Bankkoder kan även framöver användas för att utnyttja myndighetstjänster på nätet

29.10.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett avtal med bankerna om stark elektronisk autentisering. Alla bankers koder kan användas för autentisering i den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänster även under åren 2019–2020 Framtida identifieringslösningar utreds också som bäst.

Förtroende skapar digital säkerhet

17.10.2018

Finansministeriets seminarium för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen betonade ledningens ansvar för säkerställandet av organisationens digitala säkerhet. Seminariet som ordnades onsdagen den 17 oktober för den högsta ledningen är en led av EU:s cybersäkerhetsmånad. Utöver detta inbjudningsseminarium ordnades under temamånaden flera utbildningstillställningar, paneldiskussioner och seminarier som sändes på nätet.

Nya tillfälliga organisations- och social- och hälsovårdscertifikat tas i bruk 9.10.2018.

9.10.2018

Tillfälliga certifikat utförda i registreringspunkter efter 9.10.2018 undertecknas med nya CA-certifikat:

Befolkningsregistercentralen befrämjar webbtjänsternas tillgänglighet - se videon!

14.9.2018

Att webbtjänsterna är tillgängliga är viktigt för Befolkningsregistercentralen. På den nya videon berättar projektchef Jani Ruuskanen och UX-manager Mari Kervinen från BRC hur tillgängligheten tas i beaktande i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna.

Dröjsmål vid leverans av identitetskort

5.9.2018

En störning i produktionen av Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat orsakar fördröjningar i produktionen av nya identitetskort. Om störningen fortsätter, kan leveransen av identitetskort till medborgarna försenas några dagar. Ansökningar om identitetskort kan göras normalt via Polisen.

På Suomi.fi-nättjänsten finns nu Information också på teckenspråk

4.9.2018

De första innehållen på teckenspråk har publicerats på Suomi.fi-nättjänsten inom ämnenområdena pensioner, förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

Befolkningsregistercentralen utvecklar en permanent tjänst utifrån D9-försöket för att stöda digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

29.8.2018

Främjandet av digitaliseringen i samhället är en av Befolkningsregistercentralens viktigaste uppgifter. För att stöda digisprånget inrättar Befolkningsregistercentralen vid årsskiftet en ny tjänst som är baserad på Statskontorets tidsbundna försök med digitaliseringsteamet D9.

Staten utreder olika alternativ för elektronisk identifiering

28.8.2018

Befolkningsregistercentralen kartlägger på finansministeriets begäran om det finns något behov av att förnya principerna för stark autentisering. Utredarna ska kartlägga alternativ för ändamålsenlig identifiering i offentliga e-tjänster. I dagsläget används bankkoder, mobilcertifikat eller id-kort.

Förhandsmeddelande: Uppdatera kortläsarprogrammet DigiSign Client till nyaste versionen

20.8.2018

Befolkningsregistercentralen publicerar under hösten 2018 en ny version av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client. Enligt vår utredning använder flera av våra kunder fortfarande gamla versioner (3.x) av programmet.

Under Yles Aldrig för sent att surfa-turné kan du bekanta dig med digitalt stöd och digitala tjänster

14.8.2018

Bättre digitala färdigheter är på tapeten under augusti månad tack vare Yles Aldrig för sent att surfa-kampanj. I kampanjens turné deltar också Befolkningsregistercentralen, Digi i vardagen -delegationen och finansministeriet. De är alla med för att berätta om digitalt stöd och olika digitala tjänster, som till exempel Suomi.fi.

Störningen i nättjänsterna vrk.fi och Suomi.fi söndagen 12.8 har åtgärdats

13.8.2018

Störningen i nättjänsterna vrk.fi och Suomi.fi söndagen den 12 augusti 2018 har åtgärdats och tjänsterna fungerar normalt igen.

Regionala pilotförsök med digitalt stöd inleds

8.8.2018

I och med digitaliseringen av offentliga tjänster måste många medborgare lära sig nytt. Digital utslagning kan förebyggas genom digitalt stöd. Utvecklingen av digitalt stöd inleds inom fem pilotområden runtom i Finland.

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019

29.6.2018

Identifieringen till offentliga sektorns elektroniska tjänster förnyas år 2019, då befintliga avtal för stark identifiering upphör. I Befolkningsregistercentralens konkurrensutsättning mottogs sådana ekonomiska anbud som möjliggör anskaffning enbart för mobilcertifikat samt Andelsbankens och Nordeas nätbankskoder. I statsbudgeten hänförs 5 miljoner euro varje år till identifieringskostnader. Befolkningsregistercentralen är oroad över allmänhetens möjligheter att identifiera sig i offentliga sektorns tjänster med önskade identifieringsmedel.

Befolkningsregistercentralens www-sidor förnyas 18.6.

15.6.2018

Sent på eftermiddagen den 18 i Juni 2018 förnyas vrk.fi-webbplatsen. I samband med förnyelsen sammansätts eevertti.vrk.fi-webbplatsen med vrk.fi.

Suomi.fi-mobilappen har lanserats– nu kan man enkelt och säkert uträtta myndighetsärenden med mobiltelefonen!

14.6.2018

Nu blir det enklare att uträtta ärenden hos myndigheter, när Suomi.fi-mobilappen för medborgare publiceras i appbutikerna.

Störningarna i Suomi.fi-tjänster

12.6.2018

Det förekommer störningar i Suomi.fi-tjänster. Problemet beror på störningar i Befolkningsdatasystemet.

Medborgarorganisationer och myndigheter deltar i Yle-kampanjen för digitala färdigheter

6.6.2018

Befolkningsregistercentralen, Digi i vardagen - delegationen och finansministeriet utvecklar tillsammans med Yle finländarnas digitala färdigheter genom att delta i Aldrig för sent att surfa (Nettiä ikä kaikki) -turnén.

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

29.5.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst.

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

25.5.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning. Befolkningsregistercentralens experter hjälper också andra organisationer inom statsförvaltningen med att producera datasäkra e-tjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

23.5.2018

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

16.5.2018

Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

Befolkningsregistercentralen ordnar anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen

7.5.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett anbudsförfarande gällande förmedling av verktyg för stark autentisering inom hela den offentliga förvaltningen. Anbudsförfarandet genomförs bland leverantörer av förmedlingstjänster som ingår i förtroendenätet och Befolkningsregistercentralens dynamiska upphandlingssystem. Det är meningen att det nya avtalet ska träda i kraft i början av 2019. Avtalet gäller ett år och omfattar ett optionsår.

Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

27.4.2018

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018. I evenemanget som ordnades av finansministeriet deltog över 800 sakkunniga med intresse för den digitala brytningen. Under dagen diskuterades bland annat hur framtidens tekniker och megatrender ser ut och hur digitaliseringen ändrar maktstrukturerna i samhället.

Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

27.4.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra behövliga ändringar. BRC och dess samarbetspartners verksamhet, behandling av personuppgifter och register som innehåller personuppgifter ska således göras förenliga med kraven innan övergångstiden löper ut 25.5.2018.

Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

18.4.2018

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Aino och Leo var de populäraste förnamnen år 2017

22.3.2018

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Aino och Leo, som toppade namnligan. 319 flickebarn fick som första förnamn Aino, medan 414 pojkar fick heta Leo.

Den könsneutrala äktenskapslagen fyller ett år - 1884 samkönade par ingick äktenskap

6.3.2018

Enligt uppgifter i befolkningsdatasystemet omvandlades 1 227 registrerade partnerskap till äktenskap och vigdes 657 samkönade par till äktenskap vid magistraterna före utgången av februari 2018.

Finlands och Estlands informationsleder kopplades samman den 7 februari – nu kan länderna utbyta information snabbt och pålitligt

8.2.2018

Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har kopplat samman ländernas informationsleder, dvs. X-tee och Suomi.fi. Kopplingen gör det möjligt att förmedla information elektroniskt över Finska viken mellan organisationer som anslutit sig till ländernas informationsleder. Informationsleden är en enhetlig metod att förmedla information mellan olika informationssystem som underlättar informationsutbytet. Avtal om sammankoppling av informationslederna ingicks mellan ämbetsverken i slutet av 2016.

Genomförandet av magistraternas och Befolkningsregistercentralens gemensamma utvecklingsprojekt startar

24.1.2018

Uppgifterna som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna sammanslås fr.o.m. 1.1.2020. Det nya ämbetsverket kommer att svara för produktionen av alla magistraternas och Befolkningsregistercentralens tjänster. Genom att sammanslå pågående utvecklingsprojekt säkerställer man en kundorienterad utveckling av tjänsterna och ärendehanteringen vid det nya ämbetsverket.

Nytt ämbetsverk som främjar digitaliseringen ger handledning och betjäning i olika skeden av livet

18.1.2018

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har tillsatt ett projekt för att bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Det nya ämbetsverkets centrala uppgift är att främja digitaliseringen och producera tjänster som behövs i olika livssituationer. Magistraternas konsumentrådgivningsuppgifter överförs till Konkurrens- och konsumentverket redan innan ämbetsverken förenas.

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

I framtiden kan medborgaren jämföra tjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

11.1.2018

Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) stänger webbtjänsten Palveluvaaka.fi den 28 februari 2018. Samtidigt lägger man också ner det serviceregister för social- och hälsovården som fungerat som informationskälla för webbtjänsten.

Viskari leder modigt Befolkningsregistercentralen in i framtiden

10.1.2018

Befolkningsregistercentralens nya överdirektör Janne Viskari inledde sin uppgift i november 2017. Viskari kom till Befolkningsregistercentralen via KaPA-programmet, som startade 2014 och för vars genomförande han ansvarade.

Finland får ett nytt digiämbetsverk – föreslå ett namn!

9.1.2018

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen beslutade den 5 december 2017 att finansministeriet ska börja bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Uppgifterna sammanslås till en ny nationell helhet. Redan den 1 januari 2018 centraliserades flera tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare

9.1.2018

Suomi.fi-nättjänstens företagssidor har publicerats. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på Suomi.fi. Suomi.fi:s företagssidor ersätter webbplatsen FöretagsFinland.

Under året 2017 ingick sammanlagt 1809 samkönade par äktenskap

5.1.2018

Enligt uppgifterna i befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under året 2017 omvandlat 1 189 registrerade partnerskap till äktenskap och vigt 620 samkönade par till äktenskap.

Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

15.12.2017

Befolkningsregistercentralen har den 15 december 2017 öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Finland det första landet som inför elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar

5.12.2017

Finland är det första landet i världen som gjort det möjligt för en vuxen att ge en annan person en elektronisk fullmakt att hantera ärenden på sina vägnar i social- och hälsovårdsfrågor. Ärendehantering på annan persons vägnar förutsätter att man ger en fullmakt för elektronisk ärendehantering inom hälsovården i Suomi.fi-nättjänsten. Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) är den första organisationen som introducerat den här möjligheten.

Ökad kännedom om webbtjänsten Suomi.fi under 2017

1.12.2017

Kännedomen om webbtjänsten Suomi.fi har i hög grad ökat bland finländarna under 2017.

Suomi.fi-nyhetsbrev: Suomi.fi-meddelningar kommer i bruk - Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan har publicerats

30.11.2017

Befolkningsregistercentralen har publicerat novembers Suomi.fi-nyhetsbrevet.

KaPA-programmet underskred budgeten - Suomi.fi-tjänsterna färdiga inom utsatta tiden

28.11.2017

OwalGroups oavhängiga slutbedömning av programmet för genomföring av en nationell servicearkitektur (KaPA) är färdig. Programmet anses ha varit framgångsrikt bland annat i fråga om realistiska målsättningar, tidsplanen och resurserna. Programmet genomfördes till ett lägre pris än vad som budgeterats och Suomi.fi-tjänsterna som skapats inom programmet blev färdiga inom den utsatta tiden.

Presidentval 2018: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

24.11.2017

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 8.12.2017.

Från 1.1.2018 ansvarar Befolkningsregistercentralen för nya uppgifter för att främja digitaliseringen

23.11.2017

Statsrådet beslutade den 16 november 2017 att överföra vissa tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till Befolkningsregistercentralen.

Ge din åsikte om Befolkningsregistercentralens service

15.11.2017

Påverka till Befolkningsregistercentralens verksamhet och svara på vår enkät. Syftet med enkäten är att vi på Befolkningsregistercentralen ska få information som vi kan använda för att utveckla våra tjänster så att de bättre motsvarar kundernas behov.

Lättlästa kartor i webbtjänsten Suomi.fi

14.11.2017

I planeringen av Suomi.fi:s nya lättlästa kartor beaktades brister i synsinnet.

Utredare Backman föreslår att magistraterna slås ihop med befolkningsregistercentralen

8.11.2017

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen kallade äldre rådgivare Jouni Backman vid Sitra att utreda och utvärdera olika alternativ för organiseringen av magistraterna. Syftet med utredningen var att utifrån tre givna alternativ klarlägga fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen för organiseringen av magistraterna och att lägga fram ett förslag till en ny organisationsmodell. Avsikten var också att ge akt på möjligheterna att främja digitaliseringen i magistraternas verksamhet och serviceproduktion.

Direktörerna byts ut, Befolkningsregistercentralen fortsätter utvecklas

30.10.2017
Finland100

Hannu Luntiala tillsattes som Befolkningsregistercentralens överdirektör 2003, men han började arbeta på ämbetsverket redan 1979. Den sista tredjedelen av sin 37-åriga karriär, fram till 2016, ägnade han åt att leda Befolkningsregistercentralen.

Millennieskifte i Viljanens tempo

25.10.2017
Finland100

När Ritva Viljanen började sitt uppdrag på Befolkningsregistercentralen var hon i sig själv ett frö till förändring – på 90-talet var det fortfarande ovanligt med en ung kvinnlig direktör. ”Även om jag inte skulle ha genomfört någonting, innebar jag en förändring: en ny generation och ett annat kön”, påpekar Viljanen.

Nu är det möjligt att uträtta ärenden på andras vägnar i Suomi.fi-nättjänst

17.10.2017

Funktionen för ärendehantering på en annan persons vägnar via Suomi.fi-fullmakter är nu tillgänglig för alla finländare i Suomi.fi-nättjänst. Med fullmaktstjänsten kan du ge någon annan fullmakt att sköta dina eller ditt företags ärenden, om du själv inte kan eller hinner uträtta dina ärenden hos myndigheter eller företag.

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

16.10.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer.

Anmäl dig till Suomi.fi-användarsamfund

13.10.2017

Är du intresserad av att utveckla Suomi.fi-nättjänsten? Nättjänsten har från början utvecklats med användare. Vanliga användare har testat tjänsten och givit respons för att utveckla Suomi.fi.

Befolkningsregistercentralen etablerades under Hannu Tulkkis ledning

26.9.2017

Befolkningsregistercentralens mest långvarige överdirektör Hannu Tulkki ledde ämbetsverket i ett kvartssekel, nästan ända från starten.

Följ Suomi.fi:s nya podcastserie om digitalisering!

20.9.2017

Tjänsterna digitaliseras – hur påverkar det oss alla?

Organisationer inom offentliga administration: Komm ihåg att tillhandahålla information om era tjänster i servicedatalagret Suomi.fi

7.9.2017

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat nationellt datalager, i vilket organisationer inom den offentliga förvaltningen enligt den lag (571/2016) som trädde i kraft den 15 juli 2016 ska ha beskrivit och infört kundfokuserade redogörelser för sina tjänster före den 1 juli 2017.

Under tiden mars till augusti 2017 ingick sammanlagt 1578 samkönade par äktenskap

5.9.2017

Enligt uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under tiden mars till augusti 2017 omvandlat 1 122 registrerade partnerskap till äktenskap och vigt 456 samkönade par till äktenskap.

Visste du detta om personbeteckningen?

29.8.2017
Finland100 Finland100 henkilötunnus personbeteckning

Varje finsk medborgare och person stadigt bosatt i Finland har en personbeteckning. Det är ett noggrannare sätt än namnet för att identifiera personer, eftersom två personer inte kan ha samma personbeteckning. Personbeteckningen gör oss unika och individuella och binder oss till den finländska befolkningen.

Suomi.fi presenteras under hösten i köpcentrum på olika håll i Finland

25.8.2017

Suomi.fi-nättjänsten förnyades i somras och nu är det dags att presentera den mångsidiga tjänsten för medborgare i hela landet. Suomi.fi-turnén besöker sammanlagt 28 köpcentrum på 22 orter från Helsingfors till Rovaniemi och från Åbo till Villmanstrand. Turnén startar vid Kampen i Helsingfors den 7 september. Syftet med turnén är att sprida information om Suomi.fi-nättjänsten och demonstrera på ort och ställe hur man kan använda tjänsten.

Toppnamnen nu och för hundra år sedan

31.7.2017
Finland100 Finland100

Namnmodet har varierat flera gånger under årtiondenas lopp. Men nu känns det som om historien upprepar sig. Vilka namn var inne 1917 och idag?

Migrationsverket tog i bruk elektronisk fullmakt

13.7.2017
sähköinen asiointi

Migrationsverket har som första organisation tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakt, där en arbetsgivare kan ge en annan person elektronisk fullmakt att handla på hans eller hennes vägnar i Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland.

Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-Tee-informationsled har samordnats i testmiljö

15.6.2017
Palveluarkkitehtuuri

Finlands och Estlands informationsleder samordnades i en testmiljö den 6 juni 2017. Det innebär att de som använder Suomi.fi-informationsleden kan börja överföra information längs leden i testmiljön tillsammans med estländska organisationer. Samordnandet gör det möjligt att överföra information och använda tjänster mellan de två informationslederna lika smidigt som inom Suomi.fi-informationsleden.

Reaktor producerar sakkunnigtjänster inom arkitektur för befolkningsdatasystemets utvecklingsprojekt

7.6.2017
väestörekisteri väestötietojärjestelmä

Befolkningsregistercentralen har valt Reaktor Innovations Oy (Reaktor) till producent av sakkunnigtjänster inom arkitektur för Befolkningsregistercentralens HETI-projekt för förnyelse av personuppgifter. Anskaffningen gjordes enligt upphandling på EU-nivå.

Borde man vara orolig? På FinlandsArenan funderar man på om Finland redan är helt digi-digi

6.6.2017
sähköinen asiointi

Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi?

Befolkningsregistercentralen valde Cybercom för att utveckla och upprätthålla mobilapplikationer för Suomi.fi-meddelanden

24.5.2017

Befolkningsregistercentralen har valt Cybercom att sköta utvecklingen och upprätthållandet av mobilapplikationerna för Suomi.fi-meddelanden Det fyraåriga avtalet sträcker sig från 2017 till 2021 och dess värde uppgår till cirka 2 miljoner euro. Projektet är en del av det Nationella servicearkitekturprogrammet (KaPA) och det genomförs av Befolkningsregistercentralen.

I april 2017 ingick sammanlagt 135 samkönade par till äktenskap

18.5.2017

Enligt uppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem har man vid magistraterna under april 2017 omvandlat 98 tidigare registrerade partnerskap till äktenskap och ingått 37 nya samkönade äktenskap.

Borde man vara orolig? På FinlandsArenan funderar man på om Finland redan är helt digi-digi

4.5.2017

Vad händer om allt fler tjänster blir elektroniska? Tänk om det surrar en drönare utanför min balkong? Borde jag vara orolig om mitt barns första ord är digi-digi?

Yrkesutbildade inom social- och hälsovården får ett chipsförsett yrkeskort

20.4.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) utvidgar sin certifikatverksamhet. Från och med den 2 maj 2017 producerar Befolkningsregistercentralen certifikattjänster för yrkeskort för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Statistikcentralen informerar: Finlands officiella folkmängd var 5 503 297 i slutet av år 2016

6.4.2017

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var Finlands officiella folkmängd 5 503 297 i slutet av år 2016. Folkmängden ökade med 15 989 personer under år 2016.

Sofia och Onni var de populäraste förnamnen år 2016

27.3.2017

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Onni, som toppade namnligan. 349 flickebarn fick som första förnamn Sofia, medan 400 pojkar fick heta Onni.

Adresstjanst.net tas ur bruk i slutet av mars

27.3.2017

Den 31 mars 2017 avvecklar Befolkningsregistercentralen adresstjänsten som centralen upprätthållit på adressen www.adresstjanst.net.

Nu kan du också logga in till den offentliga förvaltningens e-tjänster med ett organisationskort eller ett yrkeskort för social- och hälsovården

21.3.2017

Befolkningsregistercentralen har utökat möjligheterna att använda stark elektronisk identifiering. Nu kan du också logga in på den offentliga förvaltningens e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation genom att använda ett chipsförsett yrkeskort för social- och hälsovården som beviljas av Befolkningsregistercentralen eller det organisationskort som används på din arbetsplats.

Cybercom central leverantör till finska Befolkningsregistercentralen

15.3.2017

Cybercom Finland har vunnit Befolkningsregistercentralens upphandling av projektetet som ansvarar för roller och befogenheter. Upphandlingen baserar sig på Hansels ramavtal för IT-konsultering. Uppdraget löper under 2017 – 2021.

Kommunalvalet närmar sig – kontrollera ditt röstningsställe på kartan

1.3.2017

Förhandsröstningen i kommunalvalet 2017 sker 29.3–4.4.2017 i Finland och 29.3–1.4.2017 utomlands. Den egentliga valdagen är 9.4.2017.

Befolkningsregistercentralens e-tjänster har öppnats

13.2.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) har förnyat kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden. Servicen som berör de viktigaste tillstånds- och avtalsprocesserna mellan BRC och dess organisationskunder har digitaliserats.

Kommunalvalet 2017: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

31.1.2017

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 17.2.2017.

Förverkligandet av nationella servicearkitekturen utvidgas vid Befolkningsregistercentralen

23.1.2017

Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen, KaPA, utvidgas vid Befolkningsregistercentralen (BRC) i och med att centralen även övertar ansvaret för avoindata.fi, Suomi.fi -webbredaktionen, Katso-tjänsten samt hanteringen av gemensam information (YTI).

Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

13.1.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för tillstånds- och avtalsprocesser mellan BRC och dess organisationskunder.

Befolkningsregistercentralens och Polisstyrelsens meddelande: Identitetskort kan sökas på nya sätt och användningen av identitetskortet ändrar

27.12.2016

Den nya lagen om identitetskort träder i kraft den 1 januari 2017. En finsk medborgare som vistas utomlands kan från och med då ansöka om identitetskort vid Finlands beskickningar som tillhandahåller passtjänster. Ansökan kan inte lämnas in elektroniskt utan den ska lämnas in personligen till beskickningen.

Befolkningsregistercentralens organisation förnyas 1.1.2017

20.12.2016

Befolkningsregistercentralen (BRC) tar sin organisationsreform i bruk i början av år 2017. Syftet med reformen är att stötta implementeringen av BRC:s nya strategi.

Tjänster för medborgare är ur bruk 25.-28.11.2016

21.11.2016

Namntjänst, Adresstjänst.net och Kontrollera dina uppgiftertjänst är inte tillgängliga på grund av uppdatering 25.-28.11.2016. Tjänsterna stängs på fredagen 25.11.2016 kl. 21 och öppnas på måndagen 28.11.2016 kl. 14.

Serviceavbrott på webbplatser 25.10.2016 kl 19.00 - 23.00

25.10.2016

Befolkningsregistercentralens webbsidor skall vara ur bruk under tisdagen 25.10.2016 kl 21.00 - 23.00 på grund av tekniska uppdateringar.

Befolkningsregistercentralen söker samarbetspartner i informationstjänster

24.10.2016

Befolkningsregistercentralen (BRC) söker samarbetspartner i informationstjänster. Sökningen gäller de samarbetsavtal för befolkningsdatasystemets informationstjänster som träder i kraft i april 2017.

Källkoderna för de centrala komponenterna i X-Road, som Estland och Finland använder, har offentliggjorts

3.10.2016

Källkoden för de centrala komponenterna i programvaran X-Road offentliggjordes med en MIT-licens den 3 oktober 2016. Genom offentliggörandet är hela källkoden till X-Road offentlig tillgänglig och vem som helst kan utnyttja koden. X-Road är en integrationslösning för utbyte av data över det offentliga internet med hög informationssäkerhet. Programvaran har utvecklats i Estland.

Finlands nationella informationsled och Estlands servicekanal X-Tee slås samman

30.9.2016

Den finska Befolkningsregistercentralen och den estniska statens myndighet för informationssystem, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har idag avtalat om att konsolidera ländernas servicekanaler, alltså att skapa en förtroenderelation mellan de finska och de estniska servicekanalerna.

Telefontjänsten för flyttanmälningar upphör den 30.9.2016

26.9.2016

Befolkningsregistercentralens flyttanmälningstelefontjänst slutar den 30.9.

Befolkningsregistercentralens överdirektör Hannu Luntiala går i pension

26.9.2016

Befolkningsregistercentralens långvariga överdirektör, jur. kand. Hannu Luntiala går i pension den 1.11.2016.

Finlands officiella folkmängd var 5 487 308 personer i slutet av år 2015

1.4.2016
BRC Tilastokeskus

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2015

Venla och Leo var de populäraste förnamnen år 2015

15.3.2016
BRC

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Venla och Leo, som toppade namnligan. 394 flickebarn fick som första förnamn Venla, medan 408 pojkar fick heta Leo.

Korrigering till instruktion i Försvarsmaktens reservistbrev att ändra egna uppgifter

30.4.2015

I det reservistbrev som försvarsmakten skickat ut uppmanas mottagaren att kontakta Befolkningsregistercentralen för att rätta eventuella felaktigheter i namn-, yrkes- eller adressuppgifterna.

Finlands officiella folkmängd var 5 471 753 personer i slutet av år 2014

27.3.2015
BRC

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2014

Sofia och Elias var de populäraste förnamnen år 2014

5.3.2015

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Sofia och Elias, som toppade namnligan.

Riksdagsvalet 2015: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

13.2.2015

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 27.2.2015.

Befolkningsregistercentralen söker samarbetspartner i informationstjänster

15.10.2014

Befolkningsregistercentralen (BRC) söker samarbetspartner i informationstjänster. Sökningen gäller de samarbetsavtal för befolkningsdatasystemets informationstjänster som träder i kraft i april 2015.

Ljustavla i Fågelvik visar Finlands aktuella folkmängd

27.3.2014

Förändringarna i Finlands folkmängd visas nu på en ljustavla i Fågelvik i Helsingfors.

Finlands officiella folkmängd var 5 451 270 personer i slutet av år 2013

21.3.2014

Statistikcentralen har publiserats den officiella folkmängden i Finland i slutet av år 2013.

Emma och Onni var de populäraste förnamnen år 2013

13.3.2014

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Emma och Onni, som toppade namnligan.

Europarlamentsvalet 2014: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

11.3.2014

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 4.4.2014.