Anvisningar

På den här sidan hittar du anvisningar om hur man registrerar sig och loggar in på Befolkningsregistercentralens e-tjänster. Videon nedan visar registreringsprocessen.


Man kan hitta följande information om e-tjänster i Biblioteket nedan:

  • Registrera ett kundkonto i Befolkningsregis-tercentralens e-tjänst
  • Ansluta andra användare till kundkontot
  • Registrering av inbjuden användare på kund-kontot
  • Inloggning i fortsättningen

Om det uppstår problem med registreringen eller om du behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk, kontakta [email protected]

 

Bibliotek

Namn Fil Uppdaterad