Anmälan om dödsfall

Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet säkerställer att uppgiften snabbt förmedlas till övriga myndigheter.

När ett dödsfall har konstaterats, ska en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd eller en läkare utan dröjsmål göra en anmälan om dödsfallet till befolkningsdatasystemet. Om dödsdagen inte kan fastställas i samband med konstaterande av dödsfallet, ska anmälan om dödsfallet göras efter det att dödsdagen har fastställts eller uppskattats. Uppgifterna om dödsfallet kan förmedlas via en teknisk anslutning eller genom en anmälan till magistraten. Om det senare framgår att dödsdagen var annan än den som anmälts, bör uppgiften korrigeras av magistraten.

Ändring av Statsrådets förordning om utredande av dödsorsak trädde i kraft 2.1.2019 (19.12.2018/1253). Enligt tidigare bestämmelser har dödsfall anmälts först efter att dödsorsaken har blivit utredd eller en läkare har verkställt de undersökningar som direkt hänför sig till liket och utfärdat ett begravningstillstånd. Syftet med ändringen är att se till att uppgifter om dödsfall snabbare registreras i befolkningsdatasystemet.

Mer information om anmälan av uppgifter om dödsfall i realtid: ilmoitusliikenne(at)vrk.fi