Anmälan av vårdnadsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Befolkningsregistercentralen beviljar på ansökan den verksamhetsenhet som ansvarar för kommunens socialvård (socialnämnden, socialverket eller dylikt) tillstånd att anmäla avtal gällande vårdnad om barn som enheten bekräftat elektroniskt till befolkningsdatasystemet.

Socialvårdsenheten ska skicka identifierande uppgifter om föräldrar och barn, datum då vårdnadsbeslutet fattats och information om fastställandet av vårdnaden till befolkningsdatasystemet.

När socialvårdsenheten har fått ett beslut om tillstånd att meddela om vårdnad elektroniskt av Befolkningsregistercentralen ska socialvårdsenheten och Befolkningsregistercentralen komma överens om detaljer kring testningen och om hur uppgifterna skickas.  Befolkningsregistercentralen ger kommunen tillstånd att inleda elektronisk meddelandetrafik efter att testningen lyckats på godkänt sätt.

Anmälan om ett barn som fötts utanför äktenskapet från befolkningsdatasystemet

Också anmälningar om barn som fötts utanför äktenskapet kan skickas till kommunens barnatillsyningsman elektroniskt. Kommunen övergår ofta till elektronisk anmälan samtidigt som den börja meddela uppgifter om vårdnad elektroniskt. Anmälningar kan emellertid skickas elektroniskt också till de kommuner som ännu inte meddelar uppgifter om vårdnad elektroniskt.

Om ni vill ta i bruk elektronisk anmälan om uppgifter om vårdnad, hittar ni mer information i anvisningen nedan.

Om ni vill ha mer information om elektronisk anmälan av uppgifter om vårdnad, ta kontakt på adressen ilmoitusliikenne(at)vrk.fi