Anmälan av uppgifter om födslar

Förlossningssjukhusen anmäler uppgifter om födslar till befolkningsdatasystemet.  På så sätt registreras uppgifter om barnets födelse i befolkningsdatasystemet och sjukhuset får veta vilken personbeteckning barnet har tilldelats. Därmed kan en patientjournal skapas direkt för barnet.

Uppgifterna om barnets födelse vidarebefordras till myndigheterna som behöver dem. I och med att uppgifterna förmedlas snabbt till exempelvis Folkpensionsanstaltens system förkortas även hanteringstiden för barnbidraget.

Mer information om anmälan av barns födelse i realtid, [email protected]