Ändring av yrkesbeteckning

Uppgifter om medborgarnas yrken samlas i befolkningsdatasystemet främst via flyttanmälan.

Ändring av yrkesbeteckning kan också meddelas elektroniskt direkt till befolkningsdatasystemet med hjälp av identitetskortet eller bankens nättjänstkoder via Befolkningsregistercentralens tjänst Kontrollera dina uppgifter!.

Den nya yrkesbeteckningen kan också meddelas med en utskrivbar blankett som sedan levereras till magistraten för din hemkommun.

befolkningsdatasystemet yrkesbeteckning ändring av yrkesbeteckning