Aktivkorten för social- och hälsovården

Aktivkorten för social- och hälsovården möjliggör pålitlig autentisering av anställda inom social- och hälsovården samt elektronisk signatur för patienthandlingar och läkemedelsrecept. En stark elektronisk autentisering av personer är en förutsättning för datasäkerheten i social- och hälsovårdens rikstäckande datasystemtjänster

Aktivkort för social- och hälsovården är yrkeskort, personalkort, aktörskort och tillfälligt kort. Samtliga aktivkort för social- och hälsovården är försedda med distansavläst åtkomstkontrollteknologi (RFID).

 

Personalkort

Personalkortet används av den övriga personalen inom en social- och hälsovårdsorganisation, såsom avdelningssekreterare och datateknisk personal. Personalkortet är organisationsspecifikt.

 

Aktörskort

Aktörskortet används av externa intressentgrupper inom social- och hälsovården, såsom leverantörer av datasystem och konsulter. Aktörskortet är organisationsspecifikt.

 

Yrkes-, personal- och aktörskortet för social- och hälsovården innehåller ett chip med verifierings- och krypteringscertifikat för elektroniska tjänster inom social- och hälsovården samt signaturcertifikat. Yrkes-, personal- och aktörskortet är försedda med innehavarens för- och efternamn, kortets giltighetstid och innehavarens registreringsnummer. Yrkeskortet är dessutom försett med registrerad yrkesrättighet (inte tjänste- eller uppdragsbteckning). På personal- och aktörskorten används organisationens tjänste- eller uppdragsbeteckning som yrkesbeteckning. Korten kan även förses med ett foto på innehavaren.