Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Väestörekisterikeskuksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja valtiovarainministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelma

Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2019 asiakirja sisältää valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välisen tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2019 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2020 - 2022.

Eduskunnan päättämä talousarvio

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Väestörekisterikeskuksen pääluokka on 28, luku 30 "Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto".

Seurantatiedot

Väestörekisterikeskuksen tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksestä

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV:n sivuilla

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA:ssa

asiakirjat netra seuranta suunnittelu suunnittelun ja seurannan asiakirjat tulosohjaus