Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista palveluista helposti yhdestä paikasta.

Suomi.fi-verkkopalvelun avulla julkisen hallinnon organisaatiot saavat palvelutietonsa ja perustietovarannoissa olevat omat tietonsa helposti kansalaisten ja yritysten näkyville – riittää, kun päivittää palvelutiedot yhteen paikkaan.

Verkkopalvelun kautta voi myös saada ja lähettää sähköisiä tiedoksiantoja ja asiakirjoja Suomi.fi-viestien avulla ja valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan sähköisesti puolestaan eri palveluissa.

Suomi.fi-palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla.

Suomi.fi-verkkopalvelussa on:

  • tietosisältöjä eri elämäntilanteita varten ja tietoa tilanteisiin liittyvistä palveluista
  • yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen hallinnon palvelutietoja
  • mahdollisuus tarkastella kootusti itseä koskevia tietoja hallinnon rekistereissä (Rekisterit)
  • mahdollisuus vastaanottaa viranomaisposti paperipostin sijaan sähköisesti ja toimittaa viranomaisille viestejä ja lisätietoja sähköisesti.
  • mahdollisuus käyttää eri julkisen hallinnon organisaatioiden sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistautumisella sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat käyttöön kertakirjautumisen mahdollistavan Suomi.fi-tunnistuksen 
  • mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö tai yritys asioimaan puolestaan sähköisissä palveluissa

Palvelun toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.

Lue lisää: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/verkkopalvelu/