Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksien avulla viranomaiset voivat tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.  Jatkossa palvelun avulla voidaan luoda sähköinen valtuus, jonka perusteella voidaan sähköisesti asioida rajatussa asiassa toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Esimerkkejä puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat mm. huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta. Nämä ominaisuudet ovat jo käytössä joissakin viranomaisten asiointipalveluissa kuten Kelan Omakannassa ja Trafissa.

Palvelu tarkistaa puolesta-asioivan asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä tai uudesta Valtuusrekisteristä ja tarjoaa tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti.

Tutustu palveluun kirjautumalla Suomi.fihin: https://www.suomi.fi/valtuudet


Organisaatioille suunnatut palvelun käyttöönottoon liittyvät ohjeet on julkaistu eSuomi-sivustolla