Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistuksella Suomen ja EU-kansalaiset voivat tunnistautua sähköisesti julkisen hallinnon asiointipalveluihin. Tunnistaminen tehdään tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Kenelle?

Suomi.fi-tunnistus on tarkoitettu käytettäväksi valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten asiointipalveluissa.

Miksi?

Suomi.fi-tunnistuksen avulla organisaatiot voivat toteuttaa omat sähköiset palvelunsa tehokkaammin ja turvallisemmin ja tarjota ne kansalaisille kertakirjautumisella. Tällöin kansalainen voi siirtyä ilman uutta kirjautumista yhdestä hallinnon asiointipalvelusta toiseen. Kertakirjautuminen on mahdollista kaikkiin niihin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön.

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa myös sähköisten palveluiden parantamisen esim. puolesta asioinnin, sähköisen allekirjoituksen ja lomakkeiden esitäytön avulla.

Lue lisää ja ota palvelu käyttöön: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/esittely

eIDAS-tunnistautuminen

eIDAS-tunnistautuminen edistää liikkuvuutta ja viranomaisasiointia yli maarajojen

eIDAS (Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market) on EU:n asetus sähköisten tunnistus- ja luottamuspalvelujen tarjoamisesta. Asetuksen mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisten sähköisten palvelujen tarjoajien on hyväksyttävä sähköinen tunnistaminen kaikista EU:n jäsenvaltioista. Toisen EU-maan ns. notifioitua tunnistautumisvälinettä käyttävän henkilön tulee siis päästä asioimaan sähköisesti esimerkiksi juuri suomalaisiin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin.

Suomi.fi-tunnistus tukee eIDAS-tunnistautumista helmikuusta 2019 alkaen

eIDAS-tunnistaminen näkyy käyttäjälle Suomi.fi-tunnistuksessa muiden tunnistustapojen (pankkitunnistus, mobiili- ja kansalaisvarmenne) joukossa.

Suomalaisen viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun päästäkseen on toisen eIDAS-maan tunnistautumisvälineitä käyttävän henkilön valittava tunnistautumistavaksi ensin ”Muut eurooppalaiset tunnistustavat (eIDAS)” ja sen jälkeen oma maansa, jotta hänet osataan ohjata tunnistautumaan hänen omalla tunnistautumisvälineellään.

Ensivaiheessa tunnistautuminen suomalaisiin palveluihin on mahdollista vain saksalaisella tunnistusvälineellä. Seuraavaksi mukaan ovat tulossa Italia ja Viro, sekä Espanja, Kroatia, ja Luxemburg. EU-maiden lisäksi mukaan ovat tulossa mm. Islanti, Norja ja Sveitsi.

Suomalaisten asiointipalveluiden on otettava vastaan eIDAS-tunnistautuneet käyttäjät

eIDAS-asetus velvoittaa jokaista julkisen sektorin toimijaa huolehtimaan, että se noudattaa asetuksen vaatimuksia ja hyväksyy EU-kansalaisen asioimaan eIDAS-asetuksen mukaisesti notifioidulla tunnistusvälineellä. Sähköisen asioinnin tarjoaminen on pakollista ensiksi saksalaisten notifioidun tunnistusvälineen osalta helmikuusta 2019 alkaen.

Väestörekisterikeskus tukee Suomi.fi-tunnistusta käyttäviä asiointipalveluja eIDAS-asetuksen tuomissa muutoksissa. Asiointipalveluille, jotka eivät vielä pysty vastaanottamaan eIDAS-tunnistautujia, tarjoaa Väestörekisterikeskus käyttöön Suomi.fi-tunnistukseen toteutetun palvelupyyntölomakkeen. Lisätietoa löydät Suomi.fi-palveluhallinnan artikkelista eIDAS-tunnistuksen vaikutukset Suomi.fi-tunnistusta käyttäviin asiointipalveluihin.

Mikä on eIDAS-tunnistusväline?

eIDAS-tunnistusvälineet ovat toisten EU-maiden myöntämiä tunnistusvälineitä, joita voi käyttää tunnistustautuessaan niihin suomalaisiin julkishallinnon asiointipalveluihin, joihin voi tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksella.

Ennen kuin tunnistusväline hyväksytään rajat ylittävässä eIDAS-verkostossa käytettäväksi, se pitää notifioida. Notifioinnilla varmistetaan se, että tunnistusväline täyttää tietoturvavaatimukset ja että siihen voidaan luottaa myös muissa maissa. Kaikkien eIDAS-maiden kaikkia tunnistamisvälineitä ei notifioida kerralla, vaan vähitellen lähivuosina sitä mukaa kuin eri maat ja tunnistamisvälineiden tarjoajat tahtovat. Käytännössä eIDAS-tunnistautuminen laajenee pikkuhiljaa hyväksyttyjen tunnistamisvälineiden myötä.

Yhtään suomalaista tunnistamisvälinettä ei ole vielä notifioitu. Suomalaisilla ei siis vielä ole mahdollisuutta asioida muissa EU-maissa suomalaisella tunnistusvälineellä.