Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistuksella Suomen ja EU-kansalaiset voivat tunnistautua sähköisesti julkisen hallinnon asiointipalveluihin. Tunnistaminen tehdään tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Suomi.fi-tunnistus on tarkoitettu käytettäväksi valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten asiointipalveluissa.

Suomi.fi-tunnistuksen avulla nämä organisaatiot voivat toteuttaa omat sähköiset palvelunsa tehokkaammin ja turvallisemmin ja tarjota ne kansalaisille kertakirjautumisella. Tällöin kansalainen voi siirtyä ilman uutta kirjautumista yhdestä hallinnon asiointipalvelusta toiseen. Kertakirjautuminen on mahdollista kaikkiin niihin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka ovat ottaneet Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön.

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa myös sähköisten palveluiden parantamisen esim. puolesta asioinnin, sähköisen allekirjoituksen ja lomakkeiden esitäytön avulla.

Palvelun toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.

Lue lisää: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/esittely