Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Se on tietoturvallinen ja helppo käyttää.

Tunnistustapoja ovat verkkopankkitunnistus, varmennekortti ja mobiilivarmenne.

Suomi.fi-tunnistus näkyy kansalaisille, kun he tunnistautuvat julkishallinnon palveluihin. Tunnistus on käytössä kaikissa vahvaa tunnistamista edellyttävissä julkishallinnon asiointipalveluissa, esimerkiksi Kelan, Veron ja TE-palveluiden asiointipalveluissa.

Suomi.fi-tunnistuksen avulla voi siirtyä julkishallinnon palveluiden välillä kätevästi kertakirjautumisella. Tämä tarkoittaa, että kirjautuessa esimerkiksi TE-palveluihin, pääsee ilman uutta tunnistautumista myös Kelan palveluihin. Kun palvelusta kirjautuu ulos, poistuu samalla kaikista julkishallinnon verkkopalveluista. Palveluun tullaan lisäämään myös muita kuin vahvoja tunnistusmenetelmiä.

eIDAS-tunnistautuminen

eIDAS-tunnistautuminen edistää liikkuvuutta ja viranomaisasiointia yli maarajojen

eIDAS (Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market) on EU:n asetus sähköisten tunnistus- ja luottamuspalvelujen tarjoamisesta. Asetuksen mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioiden julkisten sähköisten palvelujen tarjoajien on hyväksyttävä sähköinen tunnistaminen kaikista EU:n jäsenvaltioista. Toisen EU-maan ns. notifioitua tunnistautumisvälinettä käyttävän henkilön tulee siis päästä asioimaan sähköisesti esimerkiksi juuri suomalaisiin julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin.

Suomi.fi-tunnistus tukee eIDAS-tunnistautumista helmikuusta 2019 alkaen

eIDAS-tunnistaminen näkyy käyttäjälle Suomi.fi-tunnistuksessa muiden tunnistustapojen (pankkitunnistus, mobiili- ja kansalaisvarmenne) joukossa.

Suomalaisen viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun päästäkseen on toisen eIDAS-maan tunnistautumisvälineitä käyttävän henkilön valittava tunnistautumistavaksi ensin ”Muut eurooppalaiset tunnistustavat (eIDAS)” ja sen jälkeen oma maansa, jotta hänet osataan ohjata tunnistautumaan hänen omalla tunnistautumisvälineellään.

eIDAS-tunnistautumiseen kelpaavat vain notifioidut tunnistusvälineet

Ennen kuin tunnistusväline hyväksytään rajat ylittävässä eIDAS-verkostossa käytettäväksi, se pitää notifioida. Notifioinnilla varmistetaan se, että tunnistusväline täyttää tietoturvavaatimukset ja että siihen voidaan luottaa myös muissa maissa.

Ensivaiheessa tunnistautuminen suomalaisiin palveluihin on mahdollista vain saksalaisella tunnistusvälineellä. Seuraavaksi mukaan ovat tulossa Italia ja Viro, sekä Espanja, Kroatia ja Luxemburg. EU-maiden lisäksi mukaan ovat tulossa mm. Islanti, Norja ja Sveitsi.

Suomalaisia tunnistamisvälineitä ei ole vielä notifioitu. Suomalaisia tunnistusvälineitä käyttävillä ei siis vielä ole mahdollisuutta asioida muiden eIDAS-maiden sähköisissä asiointipalveluissa.

Suomalaisten julkishallinnon sähköisten palvelujen saatavuus

Sähköinen tunnistaminen Suomessa perustuu henkilötunnuksiin ja tunnistautumisen sovellukset on rakennettu henkilötunnuksen lähtökohdista. eIDAS:n avulla tunnistautuvalla henkilöllä ei suomalaista henkilötunnusta ole. Tästä johtuen EIDAS-tunnistautujalle ei välttämättä ole heti tarjolla kaikkia samoja palveluja kuin suomalaisille asioijille.

Julkishallinnon organisaatioille suunnatut palvelun käyttöönottoon liittyvät ohjeet on julkaistu osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/esittely