Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Se on tietoturvallinen ja helppo käyttää.

Tunnistustapoja ovat verkkopankkitunnistus, varmennekortti ja mobiilivarmenne.

Suomi.fi-tunnistus näkyy kansalaisille, kun he tunnistautuvat julkishallinnon palveluihin. Tällä hetkellä esimerkiksi Kela ja TE-palvelut hyödyntävät jo Suomi.fi-tunnistusta ja vuoden 2017 loppuun mennessä se tulee olemaan käytössä kaikissa vahvaa tunnistamista edellyttävissä julkishallinnon asiointipalveluissa.

Suomi.fi-tunnistuksen avulla voi siirtyä julkishallinnon palveluiden välillä kätevästi kertakirjautumisella. Tämä tarkoittaa, että kirjautuessa esimerkiksi TE-palveluihin, pääsee ilman uutta tunnistautumista myös Kelan palveluihin. Kun palvelusta kirjautuu ulos, poistuu samalla kaikista julkishallinnon verkkopalveluista.

Tällä hetkellä Suomi.fi-tunnistuksessa voidaan tunnistaa Suomen kansalaiset. Myöhemmin palvelun avulla tunnistetaan myös muiden EU-maiden kansalaiset. Palveluun tullaan lisäämään myös muita kuin vahvoja tunnistusmenetelmiä.

Julkishallinnon organisaatioille suunnatut palvelun käyttöönottoon liittyvät ohjeet on julkaistu osoitteessa https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/