Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Palvelujen kohderyhmänä voivat olla yksityishenkilöt, yritykset tai viranomaiset. Tiedot näkyvät suoraan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja niitä voi hyödyntää missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla. Näin Palvelutietovaranto tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa.

Palvelutietovarannon ansiosta julkisten palvelujen tiedot ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla yhdestä paikasta. Tällöin tiedot on helppo löytää ja niitä on helppo vertailla.

Palvelutietovarannon käyttäjäksi liittyminen sekä palvelun käyttö on maksutonta. Organisaatio vastaa itse palvelutietojen ylläpidosta.

Palvelun toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.