Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-maksujen avulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja organisaatioille, kuten valtion viranomaisille ja kunnille.

Maksut-palvelua ovat velvollisia käyttämään valtion hallintoviranomaiset ja virastot, laitokset ja liikelaitokset, kunnalliset viranomaiset (niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä) sekä tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet.

Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas, ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Suomi.fi-maksujen toteutuksesta vastaa Valtiokonttori.

Lue lisää: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/suomi-fi-maksut/