Suomi.fi ja tietosuoja 

Suomi.fi-palveluja ovat kansalaiskäyttäjille suunnatut

  • Suomi.fi-tunnistus
  • Suomi.fi-valtuudet
  • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Suomi.fi-viestit.

Suomi.fi-palveluista voit lukea lisää Suomi.fi-sivustolta. Lisäksi Suomi.fi-palveluja ovat organisaatioille suunnatut Suomi.fi-palvelutietovaranto, -palveluväylä sekä asiakassivusto Suomi.fi-palveluhallinta. Näistä palveluista voit lukea lisää Suomi.fi-palveluhallinnasta.

 

Kansalainen voi tarkastaa omat väestötietojärjestelmässä olevat tietonsa sekä Omien tietojen tarkastus -palvelussa että Suomi.fi-palvelussa