Strategia ja arvot

Väestörekisterikeskuksen strategia on laadittu vuosille 2016 - 2020. Siinä korostuvat erityisesti digitalisaatio, yhteistyö ja asiakaslähtöisyys.

Visio

Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme.

Toiminta-ajatus

Luotettavat väestötiedot ja turvalliset sähköisen asioinnin palvelut.

Arvot

Uudistamme rohkeasti ja toimimme eettisesti - asiakkaan ja Suomen parhaaksi.

Väestörekisterikeskuksen strategia 2016 - 2020

arvot srategia toiminta-ajatus visio