Varakortti

Varakorttia käytetään silloin, kun terveydenhuollon toimikortti on rikkoutunut tai ei ole muista syistä työntekijällä käytettävissä. Varakortille ladataan online-yhteydellä tilapäisvarmenne, joka sisältää kortinhaltijan tiedot. Tilapäisvarmenteiden tietosisältö vastaa tuotantokäytössä olevien korttien varmenteiden tietosisältöä.