Toimikortit

Terveydenhuollon toimikortit mahdollistavat terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti. Kaikissa terveydenhuollon toimikorteissa on etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID).

Henkilöstökortti

Henkilöstökorttia käyttävät terveydenhuollon organisaation muu henkilöstö esimerkiksi osastosihteerit ja tietotekniset henkilöt. Henkilöstökortti on organisaatiokohtainen.

Toimijakortti

Toimijakorttia käyttävät terveydenhuollon ulkopuoliset sidosryhmät esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat sekä konsultit. Toimijakortti on organisaatiokohtainen.

Terveydenhuollon ammatti-, henkilöstö- ja toimijakortti sisältää sirun, johon on talletettu terveydenhuollon sähköiseen asiointiin tarkoitetut todentamis- ja salausvarmenne sekä allekirjoitusvarmenne. Ammatti-, henkilöstö- ja toimijakorteissa on kortinhaltijan etu- ja sukunimi, kortin voimassaoloaika sekä kortinhaltijan rekisteröintinumero. Ammattikortissa on  näiden lisäksi mainittu rekisteröity ammattioikeus (ei virka- tai tehtävänimike). Henkilöstö- ja toimijakortissa ammattinimikkeenä käytetään organisaation virka- tai tehtävänimikettä. Kortteihin voidaan tulostaa myös kortinhaltijan valokuva.

 

Lisätietoja:

Kortin käyttöön liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa, ota yhteys Neuvontapalveluun.

Rekisteröintipisteiden yhteystiedot löytyvät VRK:n sivuilta osoitteesta vrk.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollolle.