Palveluvarmenteet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle

Väestörekisterikeskus tuottaa Kanta-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Kanta-palvelujen potilastiedon arkiston käyttäjiksi liityttäessä tarvitaan järjestelmäallekirjoitusvarmenne. Järjestelmäallekirjoitusvarmenteella allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteita haetaan verkkoasioinnin kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteita ovat:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelinvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon testi-palvelinvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäallekirjoitusvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon testi-järjestelmäallekirjoitusvarmenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteiden hakeminen

Hakeminen edellyttää rekisteröitymistä verkkoasioinnin käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä perustaa edustamalleen organisaatiolle asiakastilin, johon hän voi kutsua organisaationsa muita käyttäjiä tai teknisen yhteystahon. Rekisteröityminen edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista.

Hakemuksessa organisaatioyksikön tarkentavana tietona käytetään Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisen koodistopalvelun mukaista organisaation pitkää nimeä (esim. apteekkien kohdalla Helsingin VI apteekki).

Hakija täyttää hakemuksen ja liittää hakemukseen varmennepyynnön (csr-tiedosto) tai vaihtoehtoisesti kutsuu teknisen yhteistyötahon tilille liittämään varmennepyynnön.

Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen hakemuksen tekee ja allekirjoittaa se terveydenhuollon palvelujen antaja, joka hallinnoi kyseistä tietojärjestelmää, vaikka palvelun tekninen ylläpito olisikin ulkoistettu toiselle organisaatiolle. Hakemuksen voi tehdä myös THL:n välittäjärekisteriin merkitty ns. Kanta-välittäjä, joka hakee järjestelmäallekirjoitusvarmenteen omiin nimiinsä. Tällöin teknisen yhteyshenkilön organisaation nimi -kenttään tulee kirjoittaa maininta: "Kanta-välittäjä".

Yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle järjestelmäallekirjotusvarmennetta hakeva palvelun antaja liittää mukaan tietojärjestelmän vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Toimitusaika

Asiakas näkee asian käsittelyvaiheet verkkoasioinnissa omalta tililtään.

Palveluvarmenteen toimitusaika on enintään viisi (5) arkipäivää kun hakemus on täytetty oikein ja tarvittavat liitteet toimitettu VRK:lle. Palveluvarmenne toimitetaan hakijalle tai hänen ilmoittamalleen tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse der- ja pem-tiedostomuodoissa.

Hakemus raukeaa, jos se on ollut vireillä yli 6 kuukautta ja sitä ei ole täytetty oikein tai tarvittavia liitteitä puuttuu.

Varmenteen voimassaoloaika

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteen voimassaoloaika voi olla enintään 2 vuotta.

Palveluvarmenteiden sulkeminen

Palveluvarmenne on suljettava jos on epäilys siitä, että varmenteen haltijan yksityinen avain on paljastunut. Varmenne on suljettava myös silloin kun se on tarpeeton tai sen käyttötarkoitus muuttuu. Suljettua varmennetta ei voi palauttaa käyttöön.

Sulkupyyntö tehdään verkkoasioinnissa. Varmenteen sulkemiseen tarvittava pakollinen tieto on varmenteen sarjanumero.

  1. Kirjaudu verkkoasiointiin.
  2. Etsi suljettavan varmenteen päätös etusivun "Myönnetyt luvat ja keskeneräiset asiat" -listasta.
  3. Klikkaa "Avaa päätös" -painikkeen viereistä nuolisymbolia ja valitse "Tee varmenteen sulkupyyntö".
  4. Syötä varmenteen sarjanumero, tarkista näkyviin tulevat tiedot ja lähetä sulkupyyntö.
  5. Saat sähköpostiisi tiedon kun varmenne on suljettu.

Varmenteen sulkeminen tapahtuu 24 tunnin kuluessa sulkupyynnön lähettämisestä.

Lisätietoja tarvittaessa: vptuotanto(a)vrk.fi