Palveluvarmenteet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut tuottaa KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

KanTa-palvelujen eArkiston käyttäjiksi liityttäessä tarvitaan järjestelmäallekirjoitusvarmenne. Järjestelmäallekirjoitusvarmenteella allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteilla.

Hakeminen – verkkoasiointi

Hakeminen edellyttää rekisteröitymistä kaikilta Väestörekisterikeskuksen asiakkailta.
Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä perustaa edustamalleen organisaatiolle asiointitilin, johon hän voi kutsua organisaationsa muita käyttäjiä tai teknisen yhteystahon. Rekisteröityminen edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista.

Hakija täyttää asiointitilin tiedot ja liittää varmennepyynnön (csr-tiedosto) hakemukseen (tai kutsuu teknisen yhteistyötahon tilille liittämään varmennepyynnön)

Tilin luonnin jälkeen hakemukseen organisaatioyksikön tiedoksi muutetaan tai siinä käytetään  Kelan ja THL:n kansallisen koodistopalvelun mukaista organisaation pitkää nimeä (esim. apteekkien kohdalla Helsingin VI apteekki)

Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen tekee ja allekirjoittaa se terveydenhuollon palvelujen antaja, joka hallinnoi kyseistä tietojärjestelmää, vaikka palvelun tekninen ylläpito olisikin ulkoistettu toiselle organisaatiolle. Hakemuksen voi tehdä myös THL:n välittäjärekisteriin merkitty ns. KanTa-välittäjä, joka hakee järjestelmäallekirjoitusvarmenteen omiin nimiinsä. Tässä tapauksessa laitetaan Teknisen yhteyshenkilön organisaation nimi-kenttään maininta: ”KanTa-välittäjä”.

Yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle järjestelmäallekirjotusvarmennetta  hakeva palvelun antaja liittää mukaan tietojärjestelmän vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Verkkoasiointi korvaa nykyiset paperihakemuksiin ja pdf-lomakkeisiin perustuvat menettelyt.

Voimassaoloaika

Sote palvelinvarmenteen voimassaoloaika voi olla enintään kaksi (2) vuotta.

Toimitusaika

Asiakas näkee omalta tililtään asian käsittelyvaiheet.

Varmenteet

  • Sote palvelinvarmenne
  • Sote testi-palvelinvarmenne
  • Sote järjestelmäallekirjoitusvarmenne
  • Sote testi-järjestelmäallekirjoitusvarmenne

Palvelinvarmenteen sulkeminen

Palvelinvarmenne on suljettava jos on tiedossa tai epäilys siitä, että varmenteen haltijan yksityinen avain on paljastunut. Varmenne on suljettava myös silloin kun se on tarpeeton tai sen käyttötarkoitus muuttuu. Suljettua varmennetta ei voi palauttaa käyttöön.

Sulkupyynnöt  24/7 lähetetään vptuotanto@vrk.fi

 

Kirjasto

Otsikko Otsikon näkyminen julkisena on sisältöriippuvaista. Esimerkiksi blogeissa ja tiedoitteissa se näkyy. Tavallisessa web-artikkelissa oletusrakenteella otsikko on järjestelmän sisäinen tieto. Suositeltava maksimipituus on 80 merkkiä.
Palveluvarmenteen sulkupyyntö