Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti

Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin (Terhikki tai Suosikki).

Ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi työskennellä yhdellä kortilla valtakunnallisesti kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Ammattikortti on voimassa 5 vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.

Kortin tiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortin etupuolella on mainittu kortin voimassaoloaika, kortinhaltijan rekisteröintinumero, suku- ja etunimi sekä ammattioikeusnimike. Kortin taustapuolelta löytyy esimerkiksi kortin sarjanumero.

Henkilötiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän tietoihin. Ammattioikeustiedot saadaan Terhikki ja Suosikki -rekistereistä. Mahdolliset korjauspyynnöt ammattioikeusasioissa osoitetaan aina Valviran lupaosastolle, puh. 0295 209 550.

Ammattikortin ja tunnuslukujen tilaaminen

Uuden kortin voi tilata suoraan WebVartista, mikäli sinulla on vielä voimassa oleva ammattikortti. Ammattikortin voi hankkia myös mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Lista rekisteröintipisteistä ja linkki ajanvaraukseen löytyvät VRK:n sivuilta osoitteesta vrk.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollolle. Ammattikortti on maksuton, mutta julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet voivat periä rekisteröintipalvelusta omia kustannuksiaan vastaavan maksun. Maksun suuruutta voi tiedustella suoraan rekisteröintipisteestä.

Jos PUK/aktivointitunnusluku katoaa, uuden voi tilata rekisteröintipisteestä. PUK/aktivointitunnuksella voidaan avata lukkiutuneet PIN1 ja PIN2 tunnukset. Jos PUK/aktivointunnus lukkiutuu, täytyy tilata kokonaan uusi kortti, johon tulee uusi aktivointitunnusluku. PUK/Aktivointitunnusluvun uudelleen tilaaminen tai uuden kortin tilaaminen edellyttää kortinhaltijan henkilökohtaista käyntiä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä. Kortinhaltijalla tulee olla mukanaan jokin poliisin myöntämistä voimassaolevista tunnistamisasiakirjoista (passi tai henkilökortti).

Ammattikorttiin liittyvä aktivointitunnuslukukirje lähetetään korttitehtaalta erillisessä kirjeessä 2-4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä kortinhaltijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Kortinlukijaohjelmisto huomauttaa kuukautta ennen kortin voimassaoloajan päättymistä. Uutta ammattikorttia ei lähetetä automaattisesti, vaan kortti täytyy tilata julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä. Uuden kortin toimitus kestää noin 2 viikkoa.

Kortinhaltijan vastuu ja kortin katoaminen

Ammattikortti on henkilökohtainen ja on tarkoitettu ainoastaan kortinhaltijalle. Kaikki kortilla tehtävät sähköiset toiminnot tapahtuvat kortinhaltijan toimesta. Korttia on säilytettävä huolellisesti ja erillään tunnusluvuista. Kortin taustapuolella oleva sarjanumero on syytä tallettaa mahdollista kortin sulkemista varten.

Mikäli kortti on vahingoittunut, kadonnut, anastettu tai tarpeeton, on tästä ilmoitettava välittömästi sulkupalveluun väärinkäytösten estämiseksi. Sulkupalvelu toimii ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä:

  • puh. 0800 162 622 (maksuton Suomesta soitettaessa),
  • ulkomailta soitettaessa +358 800 162 622 (+paikallisen operaattorin veloitus).

Kortinhaltijan vastuu kortista päättyy, kun ilmoitus kortin sulkemisesta on vastaanotettu sulkupalvelussa.

Lisätietoja

Kortin käyttöön liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa saa apua ensisijaisesti neuvontapalvelusta puh. 0600 9 6160 (pvm/mpm) tai julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteistä. Puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 21.00 ja lauantaisin klo 9.00 – 15.00. Palvelu on suljettu sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Rekisteröintipisteiden yhteystiedot löytyvät VRK:n sivuilta osoitteesta vrk.fi/sosiaali- ja terveydenhuollolle. Osaan rekisteröintipisteistä voi varata ajan myös sähköisestä ajanvarauspalvelusta vrk.ajapa.fi/th/.