Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle

Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut on KanTa-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Väestörekisterikeskus myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti. Sosiaali- ja terveydenhuollon testikortit soveltuvat erilaisten teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Väestörekisterikeskus tuottaa myös KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmä on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien ja niiden tilapäisvarmenteiden rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja elinkaaren hallintaa varten. Varttia voivat käyttää vain Väestörekisterikeskuksen kouluttamat rekisteröijät. Vartti vaatii erilliset käyttöoikeudet.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sopimukset

Henkilöstö- tai toimijakorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Väestörekisterikeskuksen kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa työskentelee pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, organisaation ei tarvitse tehdä erillisiä sopimuksia Väestörekisterikeskuksen kanssa.

  1. Tee sopimus varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. Kun olet saanut Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voit suorittaa verkkokoulutuksen.
  2. Suorita verkkokoulutus avoinOppiva.fi-sivustolla. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. Kirjautumisohje verkkokoulutukseen. Lisätietoa ja ohjeita voit tarvittaessa kysyä sähköpostilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelujen sopimusten liitteet löytyvät alla olevasta kirjastosta.

Lisätietoja:

Kortin käyttöön liittyvissä asioissa ja ongelmatilanteissa, ota yhteys Neuvontapalveluun.

Rekisteröintipisteiden yhteystiedot löytyvät VRK:n sivuilta osoitteesta vrk.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollolle.

 

Aiheeseen liittyvää