Seurakunnille

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon seurakunnat ilmoittavat vihkimistietoja, lapsen nimitietoja sekä jäsenyystietoja sähköisesti väestötietojärjestelmään.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ilmoittavat edellä mainitut tiedot väestötietojärjestelmään reaaliaikaisesti suorakäyttöisen sovellusrajapinnan kautta ja ortodoksisen kirkon seurakunnat ns. eräajosanomina.

Evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakunta voi lisäksi tutkia avioliiton esteet, jos ainakin toinen kihlakumppaneista on seurakunnan jäsen. Avioliiton esteet tutkitaan käyttämällä väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista.