Sähköpostivarmenne

Sähköpostivarmennetta haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. 

Sähköpostivarmenne on tarkoitettu organisaatioiden käytössä olevien, usean henkilön toimesta seurattavien, yksittäisten sähköpostiosoitteiden käyttöä varten. Näihin osoitteisiin saapuvien viestien vastaanottaja on organisaatiossa asiaa hoitava yksikkö tai osasto, ei sen yksittäinen työntekijä. Esimerkkejä osoitteista:

  • kirjaamo-
  • tilaus- 
  • ilmoitus- 
  • muut toimenpidepyyntöjen välittämiseen käytettävät sähköpostiosoitteet, joihin saapuvat viestit pitävät sisällään asian käsittelyyn liittyvää luottamuksellista tietoa.

Organisaation sähköpostiosoitteeseen saapuneet salatut viestit avataan sähköpostivarmenteen avulla. Varmennetta voi myös käyttää organisaatiosta lähtevien sähköpostien allekirjoittamiseen.

Tiedostopohjaisena varmenteena Väestörekisterikeskuksen myöntämän sähköpostivarmenteen käyttämisen yhteydessä ei tarvita kortinlukijoita tai erillisiä ohjelmistoja. Sähköpostivarmenne toimii yleisemmissä S/MIME-viestejä tukevissa sähköpostiohjelmissa.