Kansalaisvarmenne ja sähköinen henkilöllisyys

Väestörekisterikeskus luo kansalaiselle sähköisen henkilöllisyyden samoin kuin se antaa henkilötunnuksen. Sähköisen henkilöllisyyden tunnuksena turvallisessa verkkoasioinnissa toimii sähköinen asiointitunnus (SATU). Se on numeroista ja tarkistusmerkistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään Suomen kansalaiset ja kotikuntalain mukaisesti Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset, jotka on merkitty väestötietojärjestelmään.

Sähköinen asiointitunnus aktivoidaan, kun henkilö hankkii Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmennetta hyödyntävän varmennekortin, esimerkiksi henkilökortin. Kansalaisvarmenne on sähköinen henkilöllisyys, joka sisältää muun muassa etunimen, sukunimen ja sähköisen asiointitunnuksen.

Varmennetta käytetään tunnistautumiseen sekä sähköpostien ja dokumenttien salaamiseen ja sähköiseen allekirjoitukseen. Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja on juridisesti yhtä sitova ja kiistämätön kuin käsin allekirjoitettu. Kansalaisvarmenteen avulla tapahtuva sähköinen asiointi on turvallista.

Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne on tällä hetkellä käytössä poliisin myöntämällä henkilökortilla. Henkilökortin katoamisesta tai anastuksesta on aina ilmoitettava poliisille. Tällöin poliisi voi pyynnöstä peruuttaa kortin ja sulkea siinä olevan kansalaisvarmenteen.

Väestörekisterikeskuksen henkilöille myönnettävät tunnistus- ja allekirjoitusvarmenteet täyttävät yleiseurooppalaisen asetuksen n:o 910/2014 sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaiset vaatimukset.  Tavoitteena on varmistaa korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden toteutuminen sähköisessä asioinnissa. Väestörekisterikeskus toimii korkean tason vaatimukset täyttävänä tunnistuspalvelun tarjoajana tuottaessaan varmennepohjaisia tunnistusvälineitä. Väestörekisterikeskus on myös Suomen ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa hyväksyttävän tason allekirjoitusvarmenteen tarjoaja. Viestintävirasto valvoo varmentajan toimintaa.

Tästä voi ladata kortin käyttämiseen tarvittavan kortinlukijaohjelmiston.

Lisätietoa varmenteista löydät Tietoa varmenteista -sivulta.

Henkilökortin käyttöehdot 1.1.2017 alkaen

Ennen 1.1.2017 haetun henkilökortin käyttöehdot

Väestörekisterikeskuksen tunnistusperiaatteet

asiointitunnus henkilökortti henkilöllisyys kansalaisvarmenne sähköinen varmenteet