Rekisteriselosteet

Väestörekisterikeskus toimii väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjänä yhdessä maistraattien kanssa. Muuttoilmoituksen puhelinpalvelusta ylläpidetään äänitallennerekisteriä yhdessä Posti Group Oyj:n kanssa. Vaalien yhteydessä Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, joka on ennen vaaleja nähtävillä maistraateissa. Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaan rekisterinpitäjän on pidettävä jokaisen saatavilla rekisteriseloste, josta käyvät ilmi:

  • rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista

  • minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Väestötietojärjestelmän rekisteriseloste
Muuttoilmoituspuhelimen tietosuojaseloste
Äänioikeusrekisterin rekisteriseloste

rekisteriseloste väestötietojärjestelmä äänioikeusrekisteri