Rekisterien päivityspalvelut

Yritysten asiakasrekistereihin voidaan väestötietojärjestelmän avulla päivittää muun muassa henkilöiden muuttuneet nimet ja osoitteet sekä merkitä mahdollinen kuolintieto.

Asiakasrekisteri voidaan saattaa ajan tasalle kertapäivityksenä tai pitää ajantasaisena jatkuvalla päivityksellä.

Asiakasrekistereitä päivitettäessä käytetään tunnistusmenetelmiä, joilla varmistetaan rekisteröidyn luotettava tunnistaminen väestötietojärjestelmästä.

Palveluiden tilaaminen
Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat
 

 

Huomioithan, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia.