Rakennustiedot

Henkilötietojen lisäksi väestötietojärjestelmässä on tiedot rakennuksista ja huoneistoista. Rakennustietoja ylläpidetään ja tarkistetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ja maistraattien kanssa. Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja kutsutaan usein kansainvälisen käytännön mukaisesti rakennus- ja huoneistorekisteriksi (RHR).

Tiedot rakennushankkeista saadaan kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Ilmoitusvelvollisuus perustuu väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin (661/2009) ja valtioneuvoston asetukseen väestötietojärjestelmästä (128/2010). Maistraatit ylläpitävät henkilöiden ja huoneistojen välisiä asumiseen liittyviä yhteystietoja. Yhteistyössä kuntien kanssa maistraatit ylläpitävät erilaisia rakennusten tietojen muutoksia ja korjauksia sekä osoite- ja äänestysaluetietoja.

Kiinteistörekisteriviranomaiset, Maanmittauslaitos ja kunnat, vastaavat rakennusten sijoittumisesta oikeille kiinteistöille.

Yritys- ja yhteisötunnuksia päivitetään väestötietojärjestelmään säännöllisin väliajoin.

Rakennusten lähiosoitteet, rakennustunnukset ja keskipisteen koordinaatit muodostavat väestötietojärjestelmässä koko maan kattavan osoitetietojärjestelmän perustan. Väestötietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt ovat liitettävissä rakennus- ja huoneistotunnusten avulla rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin. Rakennukset voidaan puolestaan yhdistää tunnistetietojen perusteella yhteiskunnan muihin perusrekistereihin. Tämä mahdollistaa väestötietojärjestelmän hyödyntämisen erilaisissa paikkatietosovelluksissa.

Paikkatiedot
Rakennusten osoite- ja koordinaattitiedot

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään rakennuksista ja rakennushankkeista muun muassa seuraavat tiedot:

 • Kiinteistö- ja rakennustunnus

 • Rakennuksen osoitteet

 • Rakennuksen sijaintikoordinaatit

 • Omistajan nimi

 • Omistajalaji (esimerkiksi yksityinen henkilö, asunto-osakeyhtiö, kunta tai valtio)

 • Kaavoitustilanne rakennuslupahetkellä (esimerkiksi asemakaava tai ei kaavaa)

 • Rakennuspaikan hallintaperuste (omistus tai vuokraus)

 • Rakennuksen koko (esimerkiksi kerrosala ja tilavuus)

 • Varusteet (esimerkiksi sähkö, viemäti tai lämmin vesi)

 • Valmistumispäivä

 • Käyttötarkoitus (esimerkiksi yhden asunnon talo tai vapaa-ajan asuinrakennus)

 • Liittymät verkostoihin (esimerkiksi viemäriliittymä, vesijohto ja sähkö)

 • Myönnetyt rakennusluvat

 • Rakennus- ja julkisivumateriaali (esimerkiksi puu tai tiili)

 • Lämmitystapa (esimerkiksi suora sähkölämmitys tai ilmakeskuslämmitys)

 • Polttoaine (esimerkiksi öljy, sähkö, puu tai maalämpö)

 • Huoneistot

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään huoneistoista muun muassa seuraavat tiedot:

 • Huoneistotunnus

 • Huoneiston pinta-ala ja varusteet

 • Hallintaperuste (esimerkiksi asunnon haltija omistaa asunnon)

 • Käytössäolotilanne (esimerkiksi käytetään vakinaiseen asumiseen tai tyhjillään)

 • Huoneiden lukumäärä ja keittiötyyppi

 • Varusteet (esimerkiksi sauna, parveke)

asunnot asunto huoneisto huoneistot koordinaattitieto osoitetietojärjestelmä rakennukset rakennus rakennushanke rakennusrekisteri rakennustiedot rakennusvalvontaviranomainen väestötietojärjestelmä