Rakennusten osoite- ja koordinaattitiedot väestötietojärjestelmässä

Rakennusten lähiosoitteet, rakennustunnukset ja keskipisteen koordinaatit muodostavat väestötietojärjestelmässä koko maan kattavan osoitetietojärjestelmän perustan. Väestötietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt ovat liitettävissä rakennus- ja huoneistotunnusten avulla rakennusten keskipisteiden koordinaatteihin. Rakennukset voidaan puolestaan yhdistää tunnistetietojen perusteella yhteiskunnan muihin perusrekistereihin. Tämä mahdollistaa väestötietojärjestelmän hyödyntämisen erilaisissa paikkatietosovelluksissa. 

Väestötietojärjestelmässä rakennusten koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN tasokoordinaatistossa.

Väestötietojärjestelmä sisältää muun muassa seuraavat osoitteet koordinaattitietoineen:

  • rakennuksen osoitteet (rakennuksella voi olla 1 - 4 osoitetta)
  • henkilön vakinaisen asuinpaikan osoitteet
  • kesämökin osoitteet

Osoitetieto yksikkönä eri tietojärjestelmissä

Osoitetietojärjestelmien osoiteyksikkö on tavallisesti lähiosoite. Väestötietojärjestelmässä käytetään osoitetunnisteena tämän lisäksi rakennustunnusta yhdistettynä huoneistotunnukseen, jolloin jokainen asunto voidaan yksilöidä tarkasti. Muissa osoitetietojärjestelmissä voidaan käyttää myös tästä poikkeavia osoitetunnisteita. Eri järjestelmien osoitteet voidaan kohdistaa toisiinsa tarkan lähiosoitteen perusteella.

Koordinaattien merkitys sijaintitietona lähiosoitteeseen verrattuna korostuu esimerkiksi pelastustoiminnassa tai jakelu- ja kuljetusreittien suunnittelussa. Vaikka rakennuksen sijaintitieto pysyykin samana, voivat käytettävät lähiosoitteet muuttua. Silloin on tärkeää huomioida osoitteiden muutokset ja muutosajankohdat. Esimerkiksi postinumeroaluemuutokset ovat yleisiä.

 

koordinaattitiedot käyttötarkoitus osoitetiedot osoitetietojärjestelmä osoitteet paikkatiedot rakennukset rakennus- ja osoitetiedot rakennusrekisteri rakennustiedot väestötietojärjestelmä