Rakennus- ja huoneistotiedot

Lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista mukaan väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kotipaikan yksilöintiä sekä rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittämistä varten. Tiedot palvelevat julkisen hallinnon rakennuksiin, huoneistoihin ja asumiseen liittyviä tietotarpeita sekä virallisten tilastojen tuotantoa. Käyttäjiä ovat mm. Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Maanmittauslaitos, Tilastokeskus, pelastuslaitokset.

Rekisteröitävät rakennukset sekä tiedot rakennuksista, asuinhuoneistoista ja toimitiloista on määritelty valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä (128/2010).

Rakennusten perustiedot kerättiin väestötietojärjestelmään vuonna 1980 väestö- ja asuntolaskennan yhteydessä lomakekyselynä rakennuksen omistajilta ja huoneistojen haltijoilta. Tiedot luvanvaraisista rakennushankkeista (uusista rakennuksista ja asuinhuoneistoista sekä muutostöistä) on 1.11.1980 jälkeen saatu suoraan kunnista. Rakennus- ja huoneistotietoja tarkistettiin laajasti 1980-luvun puolivälissä sekä vuoden 1990 väestö- ja asuntolaskentaa varten. Tarkistukset kohdennettiin asuinrakennuksiin ja asuntoihin sekä henkilö-asunto-rakennus-tietoyhteyden eheyteen. Ennen vuotta 1980 valmistuneista rakennuksista on väestötietojärjestelmässä hieman suppeammat tiedot kuin uusista rakennuksista.

Lisätietoja: rahu.info(at)vrk.fi