Kansainvälinen Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa

Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, turvallisen sähköisen henkilöllisyyden toteutumista. Tarkoituksena on auttaa varmistamaan turvallista julkisen ja yksityisen sektorin sähköistä asiointia Euroopassa. Ryhmä edistää myös yhteensopivien varmenteiden ja teknisten määritysten käyttöönottoa, tunnistus- ja autentikointimekanismien vastavuoroista hyväksymistä eri maiden välillä sekä maiden rajat ylittävän online-yhteyden toteutumista hallinnon palveluihin.

Porvoo-ryhmä perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa, Hotelli Haikon Kartanossa, huhtikuussa 2002 EU:n eEurope 2002 -hankkeeseen kuuluneen Smart Card Charterin ja sen alla toimineen Public Identity -hankkeen yhteydessä pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Yhteisen aloitteen ryhmän perustamiseksi tekivät toinen eEurope Smart Card Charterin puheenjohtajista ja Suomen Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja.

Porvoo-ryhmä on kaiken aikaa laajentunut. Valtaosa jäsenistä edustaa oman maansa viranomaisia, mutta työhön on osallistunut myös yritysten sekä Euroopan komission ja YK:n edustajia. Ryhmässä on edustajia Euroopan maista sekä lisäksi USA:sta ja Japanista.

Porvoo-ryhmä on aktiivinen Euroopan tasolla toimiva, taloudellisista ja poliittisista yhteenliittymistä riippumaton sähköisen henkilöllisyyden ”etujärjestö”, joka on tunnustettu laajalti merkittäväksi toimijaksi ja keskustelukumppaniksi alan julkisessa keskustelussa.

Porvoo-ryhmä pyrkii kokoontumaan kahdesti vuodessa

Ryhmän kaksipäiväisiä konferensseja pidetään mahdollisuuksien mukaan puolen vuoden välein. Konferensseissa kukin isäntämaa esittää laajan, tietoyhteiskuntaa ja sähköistä henkilöllisyyttä koskevan tilannekatsauksen. Lisäksi kuullaan tilannekatsaukset eri osallistujamaista. Konferenssien päätavoitteena on tuoda esiin ”best practices” -kokemuksia, esitellä käynnissä olevia identiteettihankkeita, seurata standardisointi- ja biometriikkakehitystä sähköisen henkilöllisyyden alueella, keskustella EU:n tunnistamis- ja allekirjoitussääntelystä sekä tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan sidosryhmiin.

Pysyvä sihteeristö koordinoi ryhmän toimintaa

Porvoo-ryhmän pysyvä sihteeristö koostuu Väestörekisterikeskuksen edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rekisteröintipäällikkö Tuire Saaripuu.

Sihteeristö järjestää konferenssit yhteistyössä aina seuraavan konferenssipaikan isäntäorganisaation kanssa. Sihteeristö huolehtii myös yhteydenpidosta konferenssien välillä sekä konferensseihin liittyvästä mediaviestinnästä yhdessä isäntäorganisaation kanssa.

Porvoo-ryhmän pysyvä sihteeristö: porvoo.group(at)vrk.fi

Porvoo-ryhmän logo: 

Porvoo Group logo, rgb
Porvoo Group logo, cmyk 
Use of the Porvoo Group logo