Hinnasto

Hinnat perustuvat valtiovarainministeriön asetukseen 1396/2016.

Poimintapalveluista veloitetaan poimintakohtainen toimitusmaksu. Mikäli toimitus sisältää useita eri osakokonaisuuksia veloitetaan toimitusmaksu jokaisesta poiminnasta erikseen.

 • Poimintakohtainen toimitusmaksu 660 €
 • Verrokkipoiminnan lisämaksu 550 €

Väestörekisterikeskus veloittaa väestötietojärjestelmän tiedoista haettujen tietoyksiköiden mukaisesti.

 • Väestötietojärjestelmän tiedot 0,022 €/tietoyksikkö

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta seuraavasti:

Tietojen luovutuksen tietoyksiköiden määrä/yhden tietoyksikön hinta

 • yli 100000/0,011 €
 • yli 300000/0,01 €
 • yli 500000/0,009 €
 • yli 2500000/0,007 €
 • yli 3400000/0,005 €
 • yli 5000000/0,004 €

Maksut sisältävät henkilötietojen poiminnan tietoluvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä tietojen toimituksen tiedostomuodossa linjasiirtona tai CD:llä. Mikäli halut tiedot tulosteina tai osoitetarroina, peritään näitä lisäpalveluista seuraavat maksut:

 • Tulostusmaksu 137,50 €
 • Paperiluettelo 0,022 €/luovutettu tietoyksikkö
 • Osoitetarratulosteet 0,066 €/tarra

Mikäli tahdot lisäpalveluiden lisäksi muita asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Rakennus- ja huoneistotietojen vakiomuotoinen poiminta 

Vakiomuotoinen rakennus- ja huoneistotietojen poiminta on maksuton kaksi kertaa kalenterivuoden aikana seuraaville organisaatioille:
 • valtion virastoille ja laitoksille  
 • tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille
 • kunnallisille viranomaisille
 • eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille
 • tasavallan presidentin kanslialle
 • Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille
 • tieteelliseen tutkimukseen 
 • lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille
 • Kansaneläkelaitokselle.
Poimintaehtona käytetään yhden tai useamman kunnan (joukko vapaasti määriteltyjä kuntia, esimerkiksi maakunta) tai koko Suomen rakennuksia ja rakennushankkeita. Poiminta-alue määritellään hakijalle myönnettävässä tietoluvassa. 
Luovutettavat tiedot ovat kulloinkin voimassa olevan Väestörekisterikeskuksen Rakennus-, huoneisto- ja rakennushanketietojen peruspoiminta –tietuekuvauksen mukaiset.
 
Luovutettava tietosisältö määritellään hakijalle myönnettävässä tietoluvassa siten, että väestötietojärjestelmästä luovutetaan kulloinkin voimassa olevan tietuekuvauksen kaikki osatiedostot tai tietyt osatiedostot sellaisenaan.  Em. osatiedostojen sisältämien henkilötietojen luovutus voidaan määritellä tietoluvassa tietuekuvauksesta poiketen, esimerkiksi rakennuksen henkilöomistajien tiedot ja rakennuksen asukastiedot. 

Aiheeseen liittyvää

Lainsäädäntö