Hinnasto

Hinnat perustuvat valtiovarainministeriön asetukseen 1257/2018.

Poimintapalveluista veloitetaan poimintakohtainen toimitusmaksu. Mikäli toimitus sisältää useita eri osakokonaisuuksia veloitetaan toimitusmaksu jokaisesta poiminnasta erikseen.

 • Poimintakohtainen toimitusmaksu 660 €
 • Verrokkipoiminnan lisämaksu 660 €

Väestörekisterikeskus veloittaa väestötietojärjestelmän tiedoista haettujen tietoyksiköiden mukaisesti.

 • Väestötietojärjestelmän tiedot 0,022 €/tietoyksikkö

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta seuraavasti:

Tietojen luovutuksen tietoyksiköiden määrä/yhden tietoyksikön hinta

 • yli 100 000/0,011 €
 • yli 300 000/0,01 €
 • yli 500 000/0,009 €
 • yli 2 500 000/0,007 €
 • yli 3 400 000/0,005 €
 • yli 5 000 000/0,004 €

Jos toimitus edellyttää asiakaskohtaisia muutoksia, veloittaa Väestörekisterikeskus niistä teknisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat kustannukset erikseen.

Rakennus- ja huoneistotietojen vakiomuotoinen poiminta 

Vakiomuotoinen rakennus- ja huoneistotietojen poiminta on maksuton kaksi kertaa kalenterivuoden aikana seuraaville organisaatioille:

 • valtion virastoille ja laitoksille
 • tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille
 • kunnallisille viranomaisille
 • eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille
 • tasavallan presidentin kanslialle
 • Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille
 • lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille
 • Kansaneläkelaitokselle.

Poimintaehtona käytetään yhden tai useamman kunnan (joukko vapaasti määriteltyjä kuntia, esimerkiksi maakunta) tai koko Suomen rakennuksia ja rakennushankkeita. Poiminta-alue määritellään hakijalle myönnettävässä tietoluvassa. 

Luovutettavat tiedot ovat kulloinkin voimassa olevan Väestörekisterikeskuksen Rakennus-, huoneisto- ja rakennushanketietojen peruspoiminta –tietuekuvauksen mukaiset.

Luovutettava tietosisältö määritellään hakijalle myönnettävässä tietoluvassa siten, että väestötietojärjestelmästä luovutetaan kulloinkin voimassa olevan tietuekuvauksen kaikki osatiedostot tai tietyt osatiedostot sellaisenaan.  Em. osatiedostojen sisältämien henkilötietojen luovutus voidaan määritellä tietoluvassa tietuekuvauksesta poiketen, esimerkiksi rakennuksen henkilöomistajien tiedot ja rakennuksen asukastiedot. 

Aiheeseen liittyvää

Lainsäädäntö