Poimintapalvelu

Poimintapalvelulla saat väestötietojärjestelmästä henkilö- tai rakennustietoja haluamillasi poimintakriteereillä. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia halutun kokoinen satunnaisotanta tai kaikki kohderyhmään kuuluvat henkilöt tai rakennukset. 

Poimintakriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi

  • Henkilön ikää, sukupuolta ja äidinkieltä
  • Aluetta (esimerkiksi postinumero, kunta tai maakunta)
  • Rakennuksen ominaisuuksia (esimerkiksi käyttötarkoitus tai varusteet)

Palvelusta saatavat tiedot soveltuvat esimerkiksi kyselytutkimusta tai tiedottamista varten. Poimittuja henkilötietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa rekisteripohjaisissa tutkimuksissa, joissa väestötietojärjestelmän tietoja liitetään muista lähteistä hankittuihin tietoihin.

Poimintaa varten tarvitaan tietolupa, jota haetaan verkkoasioinnissa.

Tietoluvan hakeminen
Hinnasto
Poimintapalvelu kunnille ja kuntayhtymille
Poiminnoissa luovutettavat tiedot

Huomioithan, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustu ennen palvelun tilaamista tietojen käytön edellytyksiin.

Lisätietoja:
[email protected]

Väestörekisterikeskuksen asiakaspalvelu
029 553 5115