Päivityksissä luovutettavat tiedot

Päivityspalvelussa asiakkaan toimittamalle henkilörekisterille voidaan hakea päivitystiedot. Henkilörekisterin päivityksessä on valittavissa kaksi eri laajuista tietopakettia