Paikkatiedot

Väestötietojärjestelmän henkilö-, kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedot ovat liitettävissä kiinteistö- ja rakennustunnuksen sekä rakennuksen keskipisteen koordinaattien avulla yhteiskunnan muihin perus- ja hallinnollisiin rekistereihin. Tämä mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen monipuolisen käytön erilaisissa paikkatietopalveluissa. Kaikki väestötietojärjestelmän tiedot voidaan tulostaa kartalle joko alue- tai pistemäisenä tietona.

Aluetiedoissa voidaan kiinteistötunnuksen avulla sijoittaa väestötietojärjestelmän kaikki tietoyksiköt Suomen hallinnollisen tai toimipiirijaon mukaan: koko maa, maakunnat jne. Pienin rekisteriyksikkö on kiinteistö. Hallinnollisia rajoja voidaan yhdistää vapaasti ja siten myös muodostaa uusia alueita, kuten työssäkäyntialue, sairaanhoitopiiri jne.

Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitteet ja rakennustunnukset sekä rakennuksen keskipisteen koordinaatit muodostavat koko maan kattavan osoitetietojärjestelmän perustan. Henkilön vakinainen asuinpaikka on väestötietojärjestelmän perustamisvaiheesta lähtien rekisteröity huoneistotasolle. Tämä mahdollistaa sen, että väestötietojärjestelmän eri tiedot ovat yhdistettävissä ja tietojen välinen yhteys on jatkuvasti ajan tasalla ja niitä voidaan hyödyntää erilaisissa paikkatietosovelluksissa.

Väestötietojärjestelmä sisältää muun muassa seuraavat paikkatiedot:

  • rakennuksen keskipisteen koordinaatit
  • kiinteistö- ja rakennustunnus
  • rakennuksen lähiosoite
  • henkilön vakinaisen asuinpaikan osoite
  • kuntakoodi
  • äänestysalue

Väestötietojärjestelmän kaikki tiedot voidaan jollakin tavalla liittää johonkin paikkaan tai alueeseen.

Henkilötiedot
Kiinteistötiedot
Rakennustiedot
Rakennusten osoite- ja koordinaattitiedot väestötietojärjestelmässä
Väestötietojärjestelmän historia
Väestökirjahallinnon sanasto

koordinaatti osoite osoitetieto osoitetietojärjestelmä paikkatiedot paikkatieto paikkatietopalvelu paikkatietopalvelut