Organisaatiorakenne ja -kulttuuri

Väestörekisterikeskuksen organisaatiorakenne on hierarkialtaan matala. Töitä tehdään usein yksiköiden rajat ylittävissä projekteissa ja työryhmissä sekä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Johtamiskulttuuri on avoin ja osallistumista kannustava.

Henkilöstön ja toiminnan kehittämistä pidetään Väestörekisterikeskuksen strategian toteutumisen kannalta keskeisenä tekijänä. Kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti monella eri osa-alueella. Koko henkilöstö on otettu mukaan moniin erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Väestörekisterikeskuksen henkilöstöpolitiikan keskeisiin periaatteisiin kuuluu henkilöstön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Väestörekisterikeskus on myös määritellyt hyvän johtamisen periaatteet ja kehittää esimiestyötä niiden linjausten mukaisesti.

Tyypillisiä tehtäviä ja nimikkeitä  

Väestörekisterikeskuksessa työskentelee noin 160 henkilöä. Tehtävät ja toimenkuvat ovat monipuolisia ja henkilöstön koulutustaustat vaihtelevat suuresti. Vastuunotto omasta työstä tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön.

Toimialaan liittyviä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi suunnittelija, tietopalveluasiantuntija, sovellusasiantuntija, varmennepalveluasiantuntija, palvelupäällikkö, projektipäällikkö ja kehityspäällikkö.

 
Väestörekisterikeskus nimike organisaatiokulttuuri organisaatiorakenne tehtävä toimenkuva