Organisaatiokortti

Väestörekisterikeskus tuottaa organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön organisaatiokortteja. Organisaatiokorteilla olevista varmenteista käytetään nimitystä organisaatiovarmenne.

Organisaatiovarmenne mahdollistaa myös laissa määritellyn kiistämättömän sähköisen allekirjoituksen tekemisen sekä tietoverkon käyttäjien ja heidän käyttövaltuuksiensa todentamisen. Organisaatiovarmenteeseen voidaan lisäksi sisällyttää organisaation käytössä oleva sähköpostiosoite.

Organisaatiovarmenteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • työasemakirjautuminen, tunnistautuminen organisaation tietojärjestelmiin, esim. etäyhteydet (VPN), kertakirjautuminen (SSO)
  • tunnistautuminen valtiohallinnon sisäisiin yhteiskäyttöisiin järjestelmiin ja palveluihin
  • erilaisten lomakkeiden ja hakemusten sähköinen allekirjoitus eri rooleissa
  • turvallinen sähköposti (sähköpostin salaus ja sähköinen allekirjoitus)

Organisaatiokorttien ulkoasu, värit ja logot on mahdollista suunnitella noudattamaan ao. organisaation yleistä graafista ulkoasua. Organisaatiokortit voivat olla kuvallisia tai kuvattomia. Kortteihin voidaan tuottaa erilaisia turvatekijöitä esim. hologrammeja ja mikropainotusta. Toimikortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID).

Lisätietoja: varmennemyynti(at)vrk.fi