Muut palvelut

Väestötietojärjestelmän tietoja tarjotaan yritysten ja yhteisöjen käyttöön myös muiden viranomaisten tai yritysten palveluiden kautta.

Kiinteistötietopalvelu

Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu tarjoaa käyttäjälleen Maanmittauslaitoksen maastokarttoja koko maasta, kattavat kiinteistö- ja rakennustiedot sekä kiinteistöjen kauppatiedot ja kiintopisterekisterin.

Kiinteistötietopalvelun käyttäjäksi pääsee tekemällä kirjallisen sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Osa palvelun tuotteista vaatii selvityksen tietojen käyttötarkoituksesta tai tiedontuottajan myöntämän erillisen luvan.

Tilastot

Väestörekisterikeskus julkaisee internetsivuillaan tilastollisia lukumäärätietoja muun muassa Suomen asukasluvusta ja kuntien asukasmääristä sekä vaalitilastoja. Tietoja löytyy myös nimistä ja rakennuksista.

Väestörekisterikeskuksella on tekijänoikeuslain (404/1961) nojalla yksinoikeus verkkosivuillaan oleviin tilastoihin ja niissä oleviin tietoihin. Taulukoissa olevia tietoja voi kuitenkin käyttää esimerkiksi julkaisuissa ja lehtiartikkeleissa. Tällöin on aina mainittava tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus sekä ajankohta, jolloin julkaistava tieto on päivitetty Väestörekisterikeskuksen verkkosivuille. Muilta osin tietojen julkaiseminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen lupaa. Lisätietoja saa viestinnästä, puh. 0295 535 001.

Yksityiskohtaisempia tilastoja on lisäksi saatavissa Tilastokeskuksen sivuilta ja Tilastokeskuksen maksuttomista tilastotietokannoista.