Kuolintietojen ilmoittaminen

Kuolintiedon ilmoittaminen väestötietojärjestelmään varmistaa sen nopean välittymisen edelleen muiden viranomaisten tarpeisiin.

Terveydenhuollon toimintayksikön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tai lääkärin on ilmoitettava tieto henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään viipymättä kuoleman toteamisen jälkeen. Jos kuolinpäivää ei kyetä määrittämään kuoleman toteamisen yhteydessä, tieto kuolemasta ilmoitetaan, kun kuolinpäivä on määritelty tai arvioitu. Tiedon voi ilmoittaa teknisen yhteyden välityksellä tai maistraattiin tehtävällä ilmoituksella. Jos myöhemmin ilmenee, että kuolinpäivä onkin toinen kuin alun perin ilmoitettu, tieto korjataan maistraatissa.

Asetusta kuolemansyyn selvittämisestä muutettiin 2.1.2019 voimaan tulleella sääntelyllä (19.12.2018/1253). Aiemman sääntelyn mukaan tieto ilmoitettiin vasta sen jälkeen, kun kuolemansyyn selvitys oli tehty tai lääkäri oli suorittanut välittömästi ruumiiseen liittyvät tutkimukset ja antanut hautausluvan. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa kuolemaa koskevan tiedon tallentamista väestötietojärjestelmään.

Kuolintietojen reaaliaikaisesta ilmoittamisesta saa lisätietoja osoitteesta ilmoitusliikenne(at)vrk.fi.