Kunta- ja alueliitosten rekisteröinti väestötietojärjestelmään

Kuntaliitos aiheuttaa väestötietojärjestelmässä muutoksia mm. henkilöiden kotikuntatietoihin. Kuntaliitoksista aiheutuvat muutokset rekisteröidään väestötietojärjestelmään erillisajoina vuodenvaihteessa.

Väestötietojärjestelmän tietoja käyttävät viranomaiset, kuten esim. Verohallitus, Kansaneläkelaitos ja Tilastokeskus, tarvitsevat käyttöönsä kuntaliitoksen jälkeen vallitsevan tilanteen mukaiset henkilötiedot (kotikuntatiedot, asuinkiinteistöt ym.) virheettöminä heti vuoden ensimmäisenä päivänä.

Kuntaliitoksista aiheutuvien muutosten rekisteröinti ja niitä koskevien tietopalvelun järjestäminen edellyttää, että maistraateissa on tehty tarvittavat toimenpiteet hyvissä ajoin ennen joulukuun alkua.

Sivun alaosasta löytyvät kunta- ja alueliitoksiin liittyvät ohjeet kuntien käyttöön.

Lisätietoja: [email protected]