Kunnille

Kuntien sosiaalihuollon toimintayksiköt ilmoittavat väestötietojärjestelmään tietoja lapsen huostaanotosta ja sen lakkaamisesta, henkilön yli kolme kuukautta kestävästä oleskelusta sosiaalihuollon toimintayksikössä sekä lapsen huoltoa koskevasta sopimuksesta, jonka se on vahvistanut. Näistä kaksi ensiksi mainittua ilmoitusta tehdään paperisina maistraattiin, mutta huoltosopimusten osalta tavoitteena on, että ilmoitukset tehdään sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen myöntämää lupaa.

Väestötietojärjestelmästä lähtee automaattisesti ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista (ns. AU-arkki) postitse kunnan maistraattiin, joka postittaa tulosteen edelleen kunnan lastenvalvojalle. Halutessaan kunta voi saada nämä ilmoitukset sähköisesti suoraan lastenvalvojien tietojärjestelmään.