Kiinteistötiedot

Kiinteistötiedot tulevat suoraan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.

Kiinteistötietojen ylläpidosta on säädetty väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) ja Valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä (128/2010).  

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään kiinteistöistä muun muassa seuraavat tiedot:

  • Kiinteistötunnus
  • Rekisteröintipäivä
  • Omistaja
kiinteistö kiinteistöt kiinteistötiedot kiinteistötietojärjestelmä väestötietojärjestelmä