Kansalaisaloite

Kansalaisaloite on uusi kansalaisten vaikuttamismahdollisuus. Se edistää suoraa demokratiaa ja tukee vapaata kansalaistoimintaa vahvistaen siten kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan kehittämiseen. Kansalaisaloitetta voidaan käyttää vaikuttamiseen valtiollisella tai koko Euroopan unionin tasolla.

Laki kansalaisaloitteesta tuli voimaan 1.3.2012. Sen nojalla vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista voi tehdä lakialoitteen eduskunnalle.

EU-asetus kansalaisaloitteesta tuli voimaan 1.4.2012. Sen nojalla vähintään miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioista voi pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla se on toimivaltainen.

Tiedot kansalaisaloitteiden allekirjoittajista tulee Suomessa toimittaa Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa tiedot vertaamalla niitä väestötietojärjestelmään.

EU EU-kansalaisaloite EU:n kansalaisaloite Euroopan komissio Euroopan unioni Suomi eduskunta eurooppalainen kansalaisaloite kansalaisaloite lakialoite säädösehdotus äänioikeusikäinen äänioikeutettu