JUHTA-VAHTI-yhteishanke

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) järjestivät 2017 – 2018 kaksi tietosuojan yhteishanketta. Yhteishankkeissa tuotettiin tietosuojakoulutusvideoita, nettitestejä ja järjestetään työpajatilaisuuksia. Työpajoissa käsiteltiin tietosuoja-asetuksen eri osa-alueita, riskienhallintaa ja tietoturvallisuutta julkishallinnon näkökulmasta.

Yhteishankkeisiin liittyvät tietosuojakoulutusvideot löytyvät arjentietosuoja.fi-sivustolla.

Yhteishankkeilla oli tarkoitus auttaa julkishallinnon organisaatioita valmistautumaan 25.5.2018 sovellettavaksi tulleeseen tietosuojalainsäädäntöön. (EU-yleinen tietosuoja-asetus 2016/679). Asetus toi rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille uusia vastuita ja velvoitteita.

Työpajoissa käytiin läpi keskeisiä tietosuojaan ja -turvaan liittyviä prosesseja, toimintamalleja ja vaatimuksia, jotka organisaation tuli kyetä toteuttamaan omassa toiminnassaan ennen 25.5.2018 uuden tietosuojalainsäädännön voimaantuloa.

Tästä osiosta löydät materiaaleja JUHTA-VAHTI-yhteishankkeesta materiaaleja.