JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvaa vuosina 2019–2021

Väestörekisterikeskus käynnisti alkuvuodesta 2019 JUDO-hankkeen digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi julkisen hallinnon organisaatioissa. Digitaalinen turvallisuus käsittää viisi osa-aluetta: riskienhallinnan, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen, tietoturvallisuuden, kyberturvallisuuden sekä tietosuojan.

JUDO-hanke hyödyntää erilaisia, osin uudenlaisia toteutustapoja sekä tietysti oppeja aiemmista hankkeista. Tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Tätä tavoitetta edistetään kehittämällä digiturvan johtamista, henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoamalla tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi.

JUDO-hanke koostuu viidestä projektista:

 1. Tukea digituvallisuuden johtamiseen ja riskienhallinnan kehittämiseen
  Projekti 1 auttaa organisaatioita digiturvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan kehittämisessä tarjoamalla tätä varten nykyaikaisia työkaluja ja malleja. Projektissa luodaan kattava digiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan käsikirja sekä opas digiturvan toteuttamiseksi, jotka viedään käytäntöön työpajojen ja vuosittaisten TAISTO-harjoitusten avulla.

  Projektin esittelyvideo »
   
 2. Tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikko
  Projekti 2 luo tietoturvanormien soveltamis- ja arviointikehikon (VAHTI100). Hankkeessa toteutetaan myös verkkopalvelu, jossa kehikon materiaalit ja soveltamisohjeet julkaistaan kaikkien käyttöön.

  Projektin esittelyvideo »
   
 3. Digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisu koko julkiselle hallinnolle
  Projekti 3 tuottaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden koulutusratkaisun, joka koostuu oppimisympäristöstä sekä digiturvapelistä. Koulutusjärjestelmä tuotetaan yhteistyössä HAUSin eOppiva-mallia käyttäen ja julkaistaan koko julkisen hallinnon, osittain kansalaisten ja yritysten käyttöön. Digiturvapeli valmentaa toimimaan fyysisen ja digimaailman erilaisissa tilanteissa pelillisin keinoin.

  Projektin esittelyvideo »
   
 4. Seurantajärjestelmä digiturvallisuuden hallintaan
  Projekti 4 tuottaa organisaatioiden käyttöön digiturvallisuuden seurantajärjestelmän, jonka avulla organisaatio voi seurata ja arvioida sen digiturvallisuuden osa-alueiden kehittymistä. Organisaatio saa laajempaa kokonaiskuvaa sen omaa sekä koko julkisen hallinnon kokonaiskuvan raportointitarpeita varten.

  Projektin esittelyvideo »
   
 5. Digitaalisen turvallisuuden harjoituksille malli ja suunnitelma
  Projekti 5 tuottaa harjoitusmallin ja -suunnitelman erilaisten digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien harjoitusten kehittämiseksi ja järjestämiseksi.

  Projektin esittelyvideo »


Anna palautetta JUDO-hankkeesta »

Valtiovarainministeriö julkaisi joulukuussa 2018 julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman toimeenpano on vastuutettu Väestörekisterikeskukselle, joka on asettanut sen toteuttamiseksi JUDO-hankkeen vuoden 2021 loppuun.

Lisätietoa:

Hankepäällikkö ja projektipäällikkö (2) Kirsi Janhunen, 029 553 5155
Projektipäällikkö (1) Kimmo Rousku, 029 553 5120
Projektipäällikkö (3) Juha Kirves, 029 553 5151
Projektipäällikkö (4) Erja Kinnunen, 029 553 5230
Projektipäällikkö (5) Hanna Heikkinen, 029 553 5121

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

JUDO-työpajat

Klikkaa tapahtuman nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot, ilmoittautumisohjeet ja materiaalit.