JHS-suositukset

Julkisen hallinnon suosituksilla eli JHS-suosituksilla pyritään kehittämään valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja IT-kehittämisen toimintatapoja.

Väestörekisterikeskus tukee valtiovarainministeriötä JHS-suositusten valmistelussa, ylläpidossa ja julkaisussa. Suositukset antaa julkisen hallinnon neuvottelukunta (Juhta), joka on valtion, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyöelin. Suositusten valmistelua ohjaa Juhtan alainen asiantuntijajaosto, sekä päivittäistasolla Väestörekisterikeskuksessa työskentelevä JHS-sihteeri, joka toimii yhteyshenkilönä kaikissa JHS-suosituksiin liittyvissä asioissa.

JHS-suositukset valmistellaan Juhtan hyväksymän prosessin mukaisesti. Se on kuvattu suosituksessa JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä. Yleensä valmistelutyöhön osallistuu sekä valtion että kuntien edustajia, ja suositukset valmistellaan pääosin koskemaan sekä valtiota että kuntia. Valmistelutyöhön voivat osallistua myös muiden organisaatioiden edustajat sekä yksityishenkilöt.

Vaikka JHS-suositukset on valmisteltu julkisen hallinnon tarpeisiin, ne ovat myös yksityissektorin käytettävissä. Suositusten käyttö on ilmaista.

Suositukset ovat tekijänoikeudellista materiaalia. Mikäli niitä halutaan käyttää jossain muussa yhteydessä laajemmin, pyydämme olemaan yhteydessä JHS-sihteeriin.

Lisätietoa: 

[email protected]