Huoltotietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Väestörekisterikeskus myöntää kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimintayksikölle (sosiaalilautakunta, sosiaalivirasto tms.) hakemuksesta luvan ilmoittaa vahvistamansa lapsen huoltoa koskevat sopimukset sähköisesti väestötietojärjestelmään.

Sosiaalihuollon toimintayksikön tulee lähettää väestötietojärjestelmään vanhemmista ja lapsista yksilöivät henkilötunnisteet, huoltopäätöksen päivämäärä ja tieto huollon määräytymisestä.

Kun sosiaalihuollon toimintayksikkö on saanut Väestörekisterikeskukselta lupapäätöksen huoltojen sähköisestä ilmoittamisesta, tulee sen sopia Väestörekisterikeskuksen kanssa testaukseen liittyvistä yksityiskohdista ja tietojen toimitusmuodosta.  Väestörekisterikeskus antaa kaupungille luvan aloittaa sähköinen ilmoitusliikenne sen jälkeen, kun testaus on onnistunut hyväksyttävästi.

 

Ilmoitus väestötietojärjestelmästä avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta

Myös ilmoitukset avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista (ns. AU-arkit) voidaan toimittaa kunnan lastenvalvojalle sähköisesti. Sähköiseen ilmoittamiseen siirrytään usein samaan aikaan kun kunta aloittaa huoltotietojen sähköisen ilmoittamisen. Ilmoitukset voidaan kuitenkin lähettää sähköisesti myös niihin kuntiin, jotka eivät vielä ilmoita huoltotietoja sähköisesti.

 

Jos haluatte ottaa käyttöön huoltotietojen sähköisen ilmoittamisen, lisäohjeita saa alla olevasta toimintaohjeesta.

Jos haluatte lisätietoa huoltotietojen sähköisestä ilmoittamisesta, ottakaa yhteyttä ilmoitusliikenne(at)vrk.fi.