Henkilötietojen ylläpito

Henkilötietoihin tallennetaan tiedot Suomessa ja ulkomailla asuvista Suomen kansalaisista sekä Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista. Henkilöistä järjestelmään tallennetaan muun muassa nimi ja henkilötunnus, osoitetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintiedot

Henkilötietoja ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Lisäksi seurakunnat, sairaalat, tuomioistuimet sekä Maahanmuuttovirasto toimittavat tietoja sähköisesti väestötietojärjestelmään

Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Niitä hyödynnetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä näitä väestötietojärjestelmän tietoja.