Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan

Väestörekisterikeskus huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista monin eri keinoin. Henkilöstön käytettävissä on muun muassa kattava työterveyshuolto.

Virasto kannustaa ja tukee henkilöstön omaehtoista kuntoliikuntaa ja kulttuurin harrastamista liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Toimitilojen yhteydessä on ilmainen kuntosali sekä liikuntatila monipuolisine liikuntavälineineen.

Yhteishenkeä luodaan muun muassa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien avulla.

Väestörekisterikeskuksen toimitilat ovat modernit ja tilavat ja työntekijöiden käyttöön tarjotaan nykyaikaiset, ergonomiaa tukevat työvälineet.

Työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista pyritään edesauttamaan, esimerkiksi liukuva työaikamalli ja mahdollisuus etätyöskentelyyn tarjoavat joustoa työaikajärjestelyihin.

Henkilöstön kehittäminen

Väestörekisterikeskus haluaa olla esimerkillinen työnantaja hyvän henkilöstöpolitiikan toteuttamisessa. Henkilöstö nähdään tärkeänä voimavarana ja henkilöstön osaaminen yhtenä keskeisenä menestystekijänä.

Työntekijöille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Heitä kannustetaan myös oman työnsä kehittämiseen. Työkierron avulla on mahdollista laajentaa osaamistaan.

Uusille työntekijöille laaditaan henkilökohtainen perehdyttämissuunnitelma ja pois lähteville osaamisen siirron suunnitelma.

Väestörekisterikeskus henkilöstö henkilöstön kehittäminen henkilöstöpolitiikka työhyvinvointi työterveyshuolto